Vzdělávání a studium

Na této stránce naleznete informace ohledně vzdělávání v České republice a výuce českého jazyka ve Švédsku.

Kurzy češtiny ve Švédsku

České centrum ve Stockholmu v současné době pouze zprostředkovává kurzy českého jazyka.

Níže naleznete odkazy s kurzy češtiny ve Švédsku.

KURZY ČEŠTINY VE STOCKHOLMU

Stockholmská univerzita vyučuje český jazyk na čtyřech úrovních. Více informací zde.

KURZY ČEŠTINY V GÖTEBORGU

Univerzita v Göteborgu nabízela výuku češtiny v bakalářském programu. Momentálně jsou však kurzy českého jazyka až do odvolání zrušeny. Více informací zde.

Čeština online

Internetová vzdělávací služba Moje čeština pomáhá studentům češtiny s přípravou na vyučování. Na stránkách je vysvětlena gramatika, vyzkoušet si můžete i on-line testy.

Více informací na www.mojecestina.cz.

Základní informace o vzdělávání v České republice

Vysokoškolské vzdělávání v České republice je známé svou kvalitou. Vzdělávání hrálo v České republice vždy klíčovou roli, první univerzita ve střední Evropě byla založena již roku 1348 v Praze. Vysoké školy a univerzity nabízí širokou škálu studijních programů, výuka některých programů probíhá v anglickém jazyce. Zahraniční studenti mohou pro studium v České republice využít program Erasmus. Výhodou je také to, že zatímco je životní standard v České republice poměrně vysoký, životní náklady jsou nízké. Více informací o studiu v České republice zde.

Vysokoškolské vzdělání na vysokých veřejných a státních školách v českém jazyce je ze zákona zdarma pro občany všech národností. Soukromé školy mohou vybírat školné, jehož výše se liší v závislosti na škole a studijním programu.

Studenti, kteří mají zájem o denní studium na českých univerzitách, podávají přihlášku přímo prostřednictvím instituce, kterou si zvolí. Termín pro podání přihlášek je zpravidla na konci února nebo března. K přijetí na vysokou školu v České republice je kromě ukončeného předchozího středoškolského studia ještě zpravidla vyžadováno úspěšné složení přijímacích zkoušek. Ty se konají v termínech na základě rozhodnutí jednotlivých škol, zpravidla mezi červnem a srpnem. Vyjímku představují umělecké školy, na které se přihlášky podávají zpravidla do konce listopadu a zkoušky se konají již během ledna. Pro přesné termíny sledujte stránky vybraných škol.

Studijní programy vyučované v angličtině jsou zpravidla zpoplatněny. Na baklářské, magisterské i doktorské úrovni je nabízejí mimo jiné následující školy:
  • Univerzita Karlova v Praze zde.
  • Vysoká škola ekonomická v Praze zde.
  • České vysoké učení technické v Praze zde.
  • Masarykova Univerzita v Brně zde.
  • Vysoké učení technické v Brně zde.
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně zde.
  • Akademie múzických umění v Praze nabízí prostřednictvím své Divadelní fakulty magisterské programy v angličtině zde a navíc každoročně pořádá pražskou letní divadelní školu.
  • Na Filmové a televizní fakultě AMU je možno se zapojit do různých mezinárodních aktivit od workshopů po jednoleté studium vedoucí k dokončení magisterského programu. Více informací zde.

Na českých vysokých školách je také možno studovat v rámci výměnných programů typu Erasmu. Pro více informací se informuje přímo na své vysoké škole.

LETNÍ ŠKOLY ČEŠTINY

Čeština je nádherný, i když obtížný jazyk. Důvodů, proč se začít učit česky, je hned několik. Ať už je vaší motivací lépe porozumět české kultuře, nebo jsou vaše důvody ryze praktické a chcete si poradit v každodenních situacích, v České republice máte možnost zúčastnit se hned několika letních jazykových kurzů. Letní školy slovanských studií jsou studijní kurzy pořádané několika veřejnými vysokými školami. Kurzy jsou určeny pro zahraniční studenty, odborníky i akademické pracovníky z oblasti bohemistiky a slavistiky. Svým širokým záběrem jsou však otevřeny všem zájemcům o český jazyk, literaturu, dějiny a kulturu. Informace o letních školách slovanských studií včetně odkazů na jednotlivé instituce jsou k dispozici na stránce Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy zde. Na studium je možno získat stipendium.

V případě dotazu nás neváhejte kontaktovat.