On-line přednáška o češtině

tor 11. 02. 2021 18:00 Online-händelse

Online přednáška o češtině "Aha, tak to jsem netušila aneb ze života jazykové poradny." s Mgr. Martinem Benešem, Ph.D., z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky bude vysílána v českém jazyce přes platformu Zoom a Facebook Českých center.

Přednáška bude vysílána v českém jazyce ve čtvrtek 11. 2. 2021 od 18:00 hodin, přes:

  • Facebook Českých center
  • Zoom: Pro sledování přes Zoom se registrujte zde. Na e-mail uvedený v registraci Vám v den vysílání přijde odkaz, kde si přednášku spustíte.

V rámci on-line přednášky o češtině představí Mgr. Martin Beneš, Ph.D., jak funguje jazyková poradna Ústavu pro jazyk český, kde veřejnost může konzultovat s odborníky různorodé jazykové dotazy. Ukáže, jak vypadá typický telefonní poradenský rozhovor a veřejně dostupná databáze dotazů. V návaznosti na to pak detailně rozebere autentické nahrávky telefonních rozhovorů mezi tazateli a pracovníky jazykové poradny a odpoví na otázky, kterých jazykových oblastí se nesouhlasné reakce tazatelů týkají nejčastěji (= s čím tazatelé nesouhlasí), jakým způsobem tazatelé svůj nesouhlas typicky vyjadřují (= jak nesouhlasí) a jakými způsoby proti doporučením pracovníků jazykové poradny argumentují (= proč nesouhlasí).

Mgr. Martin Beneš, Ph.D.

Působí v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, je vedoucím redaktorem časopisu Naše řeč. Zabývá se především široce vymezenou problematikou jazykových norem (norem v jazyce), teoretickými i praktickými otázkami (českého) pravopisu a přístupy k jazyku. Kromě řady odborných studií je i autorem knihy Úvod do teorie jazykové správnosti (2019).

Záznamy předchozích přednášek o češtině můžete sledovat zde.

Information om eventet

  • Händelsetitel: On-line přednáška o češtině
  • Datum: tor 11. 02. 2021
  • tid: 18:00
  • Adress: Online-händelse

liknande event