Vánoční koncert a Česká mše vánoční

ons 16. 12. 2020 18:00 Online-händelse

Ani ve Švédsku by Vánoce nebyly bez Rybovy České mše vánoční. České centrum ve Stockholmu přináší online koncert České mše vánoční. Dostupné na naší Facebook fan page.

ONLINE, 16.12.2020, 18:00 Facebook ČC Stockholm

Česká mše vánoční s podtitulem "Hej mistře, vstaň bystře" Jakuba Jana Ryby (1765-1815) se stala nejznámějším dílem jednoho ve své době z nejvzdělanějších českých kantorů a muzikantů, který svůj životní osud spojil s působením ve školských službách v malém městečku Rožmitále pod Třemšínem. 

Ryba v Rožmitále vyvíjel mnohostrannou činnost osvětovou, didaktickou, literární a zejména hudební. V jeho skladatelském odkazu nalezneme řadu mší na latinský text, ale jen jednu na text český. Ryba v tomto případě použil vlastní české podání příběhu o narození Krista v Betlémě po vzoru lidových jesličkových her. Od prvního provedení o Vánocích roku 1796 vbarokním kostelíku Povýšení sv. Kříže se Rybova česká mše postupně stala symbolem českých vánočních svátků a je v hojnémíře provozována dodnes. V tomto kostele byla mše natočena vprovedení skvělých sólistů, sboru pod vedením dirigenta Libora Peška i za zvuku původních barokních varhan zroku 1750 na něž Jakub Jan Ryba každou neděli 27 let hrával. Zimní atmosféra a dobovékostýmy dodávají koncertu mimořádnou vánoční atmosféru.

Koncert je doplněn záběry na unikátní Třebechovický Proboštův betlém, který je jediným betlémem v České republice prohlášeným za národní kulturní památku (v roce 1999). Celý betlém včetně mechanismu byl vytvořen ze dřeva před více než sto lety. Na ploše 6,9 x 1,9 x 2,2 metry se nachází více než 2 000vyřezávaných dílů. Od června 2015 do března 2016 probíhalo restaurování Třebechovického Proboštova betlému za finanční podpory EHP fondů a Norských fondů 2009–2014, Královéhradeckého kraje. Restaurování probíhalo přímo v expozici muzea a návštěvníci mohlirestaurátory vidět při práci.

režie: Jan Bonaventura

stopáž: 46 min. 

©BVA International

 Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční (Dvořákův komorní orchestr: dirigent: Libor Pešek, Kühnův komorní sbor, sbormistr: Pavel Kühn, varhany: František Xaver, Thurisólisté:Jitka Soběhartová, Marie Mrázová, Vladimír Doležal, Richard Novák)

Information om eventet

  • Händelsetitel: Vánoční koncert a Česká mše vánoční
  • Datum: ons 16. 12. 2020
  • tid: 18:00
  • Adress: Online-händelse

liknande event