Nyheter från det Tjeckiska centret Stockholm

11. 1. vitsord
Journalistisk diskussion med Markem Šindelka

Journalistisk diskussion med Markem Šindelka

Under hösten ägde en av de största bokmässorna i Skandinavien rum i Göteborg. I år hölls dock i digital form. Tjeckien representerades av den begåvade författaren M. Šindelka, som uppmärksammades av svenska medier.