Journalistisk diskussion med Markem Šindelka

Under hösten ägde en av de största bokmässorna i Skandinavien rum i Göteborg. I år hölls dock i digital form. Tjeckien representerades av den begåvade författaren M. Šindelka, som uppmärksammades av svenska medier.

Du kan läsa mer om hans arbete och berätta om kraften i berättelser och hans åsikt om vikten av yttrandefrihet i tidningen Sydsvenska. "Kan en skönhårig man tolka lidandet hos en arabisk flykting? Ja, naturligtvisJa, det får han. Annars stympas författarens frihet, skriver Gabriella Håkansson som har läst Marek Šindelkas roman som startade en debatt om appropriering i Tjeckien.