Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2007-06-13 00.00 - 2007-08-10 00.00

Vernissage "Industriella spår" och Tjeckiska centrets 10-års jubileum

Industriella spår: Arkitektur genom omvandling av det industriella arvet i Tjeckien 2000 – 2005. Utställningen presenterar de aktuella trenderna som söker ny användning av industriella byggnader, med betoning på deras arkitektur, speciella atmosfär och platsens minne eller dess genius loci. Utställningen vill visa största möjliga antal positiva konversioner eller ombyggnader som ägt rum de senaste fem åren i Tjeckiska republiken. Samtidigt dokumenterar den utvecklingen av nya arkitektoniska arbetsmetoder och skiftningar i åsikter angående användbarheten av ödelagda industriella byggnader för att ge dem nytt liv. Byggnaderna som visas valdes på grund av kvalitén av den arkitektoniska ombyggnaden – en mängd projekt har skapats av de främsta tjeckiska arkitekterna. Utställningen utfördes vid tillfället av den 3:e Internationella biennalen Industriella spår i Prag 2005. Utställningen kompletteras med en stillbildsvisning av fotografier av byggnaderna och autentiskt buller. Katalog finns på tjeckiska och engelska. Utställningen har utförts av Forskarcentrum för industriellt arv. Projektansvarig: Benjamin Fragner, Alena Hanzlová. Förutom vernissagen kommer det att finnas musik och annat smått och gott. Kom och fira Tjeckiska centrets 10-års jubileum! Mer information finns på www.industrialnistopy.cz

-
Plats:

Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Sverige

Datum

Från 2007-06-13 00.00
Till 2007-08-10 00.00

Organisatör:

Tjeckiska centret


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.