Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2016-10-04 16.00 - 2016-10-17

Havel@80: Utställning om Václav Havel på Europahuset

Utställningen “Politik och samvete” till minnet av Václav Havel visas i oktober på Europahuset i Stockholm. I den lyfts Havel i första hand fram som filosof och visionär, hans budskap och idéer som först tjeckoslovakisk och sedan tjeckisk president är idag minst sagt högaktuella.

Hans tankar om frihet som en global angelägenhet, såväl i fråga om folkets frihet gentemot totalitära regimer som gentemot “konsumtionssamhällets och televisionens indoktrinering” kvarstår som inspiration för många än idag.

Utställningen rymmer citat från Havels essäer och föredrag blandat med fotografier från hans liv såväl som från viktiga händelser. Den är ett samarbete mellan Tjeckiska kulturcenter, Institutet för studier av totalitära regimer (i Prag) samt "Václav Havel Library".

I Stockholm presenteras utställningen av Tjeckiens Ambassad, Tjeckiska centret samt Europahuset, och pågår mellan 4-17 oktober som en del av flera evenemang som uppmärksammar och firar att Václav Havel i år skulle ha fyllt 80 år. 

 

Plats:

Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Datum

Från 2016-10-04 16.00
Till 2016-10-17

Organisatör:

Tjeckiska centret


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.