Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2010-08-19 00.00 - 2010-09-16 00.00

Utställning: IVANA DIXIT

Ivana Štenclová gjorde sig ett namn redan under sina studieår. Med teckningen som utgångspunkt experimenterar hon med form, teknik och otraditionella material. Hon är verksam i staden Ostrava i norra delen av Tjeckien. Sin ålder till trots är konstnären representerad på Nationalgalleriet i Prag och i betydande samlingar utomlands. Läs mer på: www.stenclova.cz

 

 

 

Till bildkonstens grundläggande och kanske därför outtömliga discipliner hör porträttet och strävan efter en perfekt behärskning av tecknandet. Ivana štenclová (1980) har båda i sin repertoar sedan hon började sin konstnärliga verksamhet. Vad mer, båda i dess utformning kännetecknar hennes medvetna strävan för noggrannhet och originalet.

 

Ivana arbetar med linjen på ett ovanligt sätt. I sina verk är teckningen maskerad, medvetet dold under flera lager. Allt detta förstärks av det faktum att hennes sätt att utforma linjer inte återger verkligheten, utan dess abstraktion.

 

Porträttet däremot presenteras som det dominerande elementet, som en fantom, en dröm i Calderóns mening. Dess utveckling är en väg av kontinuerlig konturslipning av den utbredda rädslan som gradvis ersätts av en mindre dramatisk oro. Här finner vi en av de många paradoxer i Ivana Štenclovás kreativa arbete, och det är en gradvis förstärkning av linjernas teckning som går hand i hand med en semantisk förfining av rädslan för det okända.

 

Rädslan för det okända, skräcken inför det obemästrade tomrummet - horror vacui - är en av huvudprinciperna i medeltidens konst. Förvånansvärt många av gränssnitten med den världen uppstår i Ivana Štenclovás verk. Också i hennes fall handlar det främst om att eliminera fobin inför tomma utrymmen och ytor i tavlan. Denna princip hänger samman med strävan efter en ändlös suggestiv linje, som bryts av målarrullens monotona, varma form eller av symboler med klar betydelse nästan i linje med den nya amerikanska decorativismen. På så vis skapade lager är - kanske bara undermedvetet – ett uttryck för tradition och solidaritet med det lager av minne som vår civilisation är uppbyggd på.

 

Ivana Štenclovás verk är starkast där det varken konstaterar, beskriver eller anstränger sig för symbolik utan helt enkelt där var det låter kristallisera sin intuitiva lust och konstnärliga vilja. Å andra sidan slås vi av och blir upphetsade av de genomtänkta budskapen, ogenomträngligt krypterade just tack vare det osägbara.

             David Majer

Plats:

Villagatan 21
114 32 Stockholm
Sverige

Datum

Från 2010-08-19 00.00
Till 2010-09-16 00.00

Organisatör:

Tjeckiska centret


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.