Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2009-12-19 00.00 - 2010-01-12 00.00

Utställning : ENDRE NEMES

Utställningen av Endre Nemes grafik och collage ur kommunens samling. Mer info på : http://www.harryda.se/arkiv/evenemang/utstallningendrenemes.5.2fe0ef83121cbb74d4780002006.html

 

 
 
ENDRE NEMES
1909 - 1985
 
hur hamnade Endre Nemes konst i Härryda kommun ?
 
I början av år 2004 fick Härryda kommun ta emot en donation av familjen Nemes som består av ett 70- tal verk av konstnären Endre Nemes. Dessa verk har funnits i kommunen sedan 1985 och var från början en deposition som reglerades i ett avtal mellan kommunen och Nemes strax före konstnärens bortgång. Verken, som har delats in i tre kollektioner, visas varje år under två perioder i konsthallen i Mölnlycke kulturhus. Konsthallen kallas sedan huset invigdes 1990 för Nemeshallen.

Dåvarande kulturchefen Peter Kadar, som liksom Endre Nemes var född och uppvuxen i Ungern, tog 1984 kontakt med konstnären för att diskutera en offentlig utsmyckning för det planerade kulturhuset. Det hela resulterade i att konstnären bestämde sig för att istället deponera ett antal konstverk i kommunen under en period av 15 år, med möjlighet till förlängning. Tanken att depositionen så småningom skulle kunna omvandlas till en donation fanns hos Endre Nemes redan från början.

Endre Nemes hade haft en del kontakter med Härryda kommun redan innan Peter Kadar kontaktade honom. Dessa kontakter hade säkert en viss betydelse för det som 2004 ledde till donationen. Endre Nemes nära samarbete med arkitekten Lennart Kvarnström, som under ett antal år arbetade som byggnadskonsulent i kommunen, ledde till att Nemes fick göra en konstnärlig gestaltning i Härrydaskolan när den byggdes 1957-58. I skolans lokaler inrymdes en medborgarsal där Nemes utförde en väggmålning i stucco lustro.

Genom Kvarnström fick Endre Nemes kontakt med Gunnar Runfors som var rektor och ledande politiker i dåvarande Råda kommun (Mölnlycke). Runfors var också med och bildade Göteborgs Förorters Förbund (som senare blev Göteborgsregionens kommunalförbund - GR) där han en tid också var ordförande. Han var även landstingspolitiker och i alla dessa uppdrag hade han kontakt med såväl Kvarnström som Nemes. När Gunnar Runfors hastigt avled endast 60 år gammal framförde hans familj en önskan att de som ville skicka blommor istället kunde lämna en gåva till Runfors minne. För dessa pengar kunde familjen Runfors så småningom köpa in ett antal verk av Endre Nemes som skänktes till den nya vårdcentralen i Mölnlycke, där de fortfarande hänger.

Plats:

Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Sverige

Datum

Från 2009-12-19 00.00
Till 2010-01-12 00.00

Organisatör:

Kulturhuset Mölnlycke


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.