Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2011-02-28 17.00 - 2011-03-25

Förfallets ändlösa skönhet / The Infinite Beauty Of Decay

En fascination för övergivna platser - ett kontinuerligt arbete sedan år 2000 på denna fotografiska serie. Lägen med mystisk atmosfär, vare sig det är övergivna och övervuxna sovjetiska militärbaser vid Berlin, nerlagda sjukhus, bortglömda stridsvagnar I norra Etiopien, Tchernobyl zonen, en gammal bilkyrkogård I södra Sverige, raketbaser i Estland eller forna herravälden. Tystnaden understryker platsens särskilda stämning, ofta bunden till ett specifikt öde. Djuren saknar fiender och vegetationen härjar vilt.

“Även jag känner mig friare här. Fråga mig inte var platserna finns eller hur jag kom dit. Det är något jag inte kan svara på.” 

 

Tomas Svoboda tillhör generationen av fotografer vars bakgrund präglas av emigration och ständiga uppbrott, inte helt främmande för den Tjeckoslovakiska fotografin. Hans verk kännetecknas av stark lyrik med en bismak av ironi och humor, alltid med människan i förgrunden.

 

Under åttiotalet deltar han i workshops med William Klein. Från att ha fotograferat svartvita dokument och publicerat katalogen Angels and Cemeteries (revue K, Paris, 1987) i exil av den världsberömde konstnären Jiří Kolář övergår han så småningom helt till färg. Hans inriktning är fortfarande densamma – subtil lyrik med det mänskliga i fokus. Studerar under Franco Fontana och landskapet intar därefter en viktig plats i hans portfolio.

Plats:

Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Sverige

Datum

Från 2011-02-28 17.00
Till 2011-03-25

Organisatör:

Tjeckiska centret


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.