Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2015-01-12 - 2015-01-22

Barnteckningar från Terezin i Motala

För att uppmärksamma 70-årsdagen av andra världskrigets slut visas „Barnens berättelse“ en utställning av teckningar från ghettot i Terezin som turnerar i samtliga av Östergötlands städer. Utställningen börjar den 12 januari i Motalas stadsbibliotek. I samarbete med Judiska museet i Prag, Tjeckiska Republikens Ambassad i Stockholm, Motala kommun och Östergötland.

Samlingen av barnteckningar från Terezins ghetto är helt unik, och den största kollektionen av barnteckningar i världen. Samlingen omfattar ca 4 500 verk av judiska barn som genomgått Terezíns koncentrationsläger under andra världskriget. Alla teckningar i samlingen skapades under en kort period mellan (1942-1944) på bildlektioner organiserade av Bauhaus examinerade Friedl Dicker-Brandeisová.

Bildlektionerna fick en privilegierad ställning, precis som barnteater. Främst på grund av Dicker-Brandeisovás påverkan blev bildundervisningen ett helhetskoncept där teckningen uppfattades som ett viktigt läromedel till kognition och lärande av grundläggande principer för kommunikation. Dicker-Brandeisová respekterade barnens personlighet och lämnade utrymme för deras självuttryck, fantasi och känslor. Bildlektionen blev en betydande terapeutisk effekt för barnen att uthärda sin deprimerande situation.

Teckningen öppnade en väg av minnen i världen de slitits ifrån, barnen fick möjligheten att se och beskriva sin sorgliga realitet, men framförallt fördes de till fantasins värld, där dem goda vinner över dem onda, där det finns fri vilja och välbefinnande, där det finns ett paradis på jorden. Barnens teckningar uttrycker ständig förhoppning om att komma hem, de målade ofta en väg som för dem till Prag. Denna önskan uppfylldes dock bara av ett fåtal barn, som passerade Terezin. De flesta transporterades vidare österut och nästan alla mördades i gaskammarna i Auschwitz. Barnteckningar från Terezin, som sedan kriget är en del av Judiska museet i Prag, är inte bara ett autentiskt bevis på förföljelse av judar, vars offer även blev barn, men också en unik samling på namn som annars skulle fallit i glömska.  

Friedl Dicker-Brandeisová föddes den 30 Juli 1898 i Wien, under åren 1919-1923, studerade hon vid statliga Bauhaus i Weimar. Hon blev en viktig konstnär och verkade i Berlin, Dresten, Wien och från år 1934 i Prag. 14 december 1942, deporterades hon tillsammans med sin man Pavl Brandeis till Terezin, där hon kort efter sin ankomst började organisera bildtimmar för barn, 6 oktober 1944 deporterades hon till Auschwitz, där hon avled.

Plats:
Motala Konsthall
Datum

Från 2015-01-12
Till 2015-01-22

Organisatör:

Tjeckiska centret är samarbetspartner


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.