Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2007-03-06 00.00 - 2007-06-03 00.00

Synonyma. Ett samarbete mellan Index och tranzit, Prag under 2007

Tomáš Vanek Framing effect Tomáš Vaneks verkserier har alla samma titel Particip,(från “medverkan” i svensk översättning). De platsspecifika installationerna samverkar eller agerar tillsammans med rummet eller den miljö där de utförs. Ofta utgör verken ett slags lek med perceptionen eller betraktarens föreställningar om hur man igenkänner och identifierar ett objekt eller ett ljud. I en serie verk har konstnären använt sig av en binär metod för ljudupptagning som skapar starkt realistiska inspelningar som han sedan installerar som ljudverk. I utställningen ingår 3 av dessa verk. Particip no. 55/2 är en för utställningen nyproducerad version av ett verk som bygger på en inspelning av de ljud som uppstår när, i detta fall en frisör i Stockholm, klipper konstnärens hår. Particip no. 59, som är en ljudversion av en av den tjeckiska poeten Vladimir Burdas experimentella dikter, är ett helt nyproducerat verk. Det har skapats i relation till en vägg i Index utställningsrum och använder sig av Fritz Quasthoffs röst. Verket Particip no. 51/5 beskriver konstnären som en ljudskulptur för en person, inspelad i denna persons hem och avlyssnad på plats endast av honom. Verket representeras därför endast som text i utställningen. En annan del av Tomáš Vaneks konstnärskap representeras av en serie verk som spraymålas på plats i utställningsrummet med hjälp av schabloner. I dessa verk som lånar sin form av såväl objekt som ljusfenomen som reflexer eller skuggor, gör konstnären ett tillägg i rummet. Ett tillägg som består av något som trots allt kunde ha funnits där och som därför inte lämnar någon tydlig gräns mellan rum och verk. Particip no. 4/4, Particip no. 60 och Particip no. 61 blir störningar i besökarens uppfattning av rummet och låter ett andra rum anas, på gränsen till det där betraktaren befinner sig. Små störningar är något som ofta återkommer även i Particip no. 39, en växande kollektion av meningar som Tomáš Vanek samlat från olika privatpersoners upplevelse av sin vardag, som t.ex. ”När en kontrollör går på spårvagnen börjar mitt hjärta slå hårt, trots att jag har en giltig biljett.” I verket inkluderas konstnärens e-mailadress för att läsaren ska kunna göra ett tillägg till samlingen. Tomáš Vanek är verksam i Prag, Tjeckien. I samband med utställningen publicerar Index en nyskriven text om Tomáš Vaneks konstnärskap av Lenka Vítková, konstnär och skribent, bosatt i Prag. Fritz Quasthoff Fritz Quasthoff arbetar med Index i ett projekt utan definierad tidsram där utställningsrummet och verksamheten som helhet är föremål för analys, och där hans engagemang avspeglas i en rad ingrepp på gränsen mellan skulptur och design. Under våren svarar Fritz Quasthoff för en sammanställning av väggar och föremål som formmässigt relaterar till funktionella objekt hämtade från interiörer och stadsmiljöer. Dessa fungerar sedan som en föränderlig struktur för vårens presentationer. Fritz Quasthoff gick ut från Kungliga Konsthögskolan 2005 och är verksam i Stockholm. Synonyma, bakgrund och övrigt program Under 2007 koordinerar Index och tranzit ett parallellt program, ett samarbete fokuserat på idéutbyte och produktion. Under våren koncentreras utställningsdelen till Stockholm. Samtidigt har Kajsa Dahlberg, senaste utställare på Index, tilldelats en stipendievistelse i Prag för att producera ett nytt arbete i Index och tranzits regi. Två filmvisningar arrangeras av Index på Kino Svetozor i Prag med filmer av Harun Farocki, 26 april, och Adrian Piper, 24 maj, som ett led i tranzits screeningprogram. Våren avslutas med Monument to transformation, fragment #4, ett projekt av Vít Havránek, tranzit, som visas från den 9 maj. För mer information om utställningen och Index övriga verksamhet se www.indexfoundation.se eller kontakta Index, 08-502 198 38

-
Plats:

Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Sverige

Datum

Från 2007-03-06 00.00
Till 2007-06-03 00.00

Organisatör:

Indexfoundation


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.