Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2019-04-04 - 2019-04-07

Supermarket Art Fair

Trots att det redan passerat 30 år sedan Samettrevolutionen är det fortfarande viktigt att påminna oss själva om historien som i stort påverkade det aktuella medborgerliga livet i Tjeckien.

Tjeckiska oberoende gallerier spelar en essentiell roll i detta genom att sprida medvetenhet om ämnet med hjälp av diskussioner och andra aktiviteter. Lenka Sýkorová, Tereza Nováková och Emil Filla galleriet kartlägger den historiska utvecklingen av de tjeckiska samt slovakiska oberoende gallerier sedan Samettrevolutionen.

http://actiongalleries.info/detail_armaturky.php?id=14event.

Lenka Sýkorová, Tereza Nováková, Berlinskej Model och RAJON kommer att hålla workshops, paneldebatter samt konserter, där kontemporär konst möts av politisk och social aktivism. I dagens värld som är präglad av falska nyheter och desinformation och där historiens värde ofta underskattas, föreställer galleriet en gemensam punkt för den aktuella konstscenen, där både geografiska, genremässiga samt generationsmässiga gränser överskrids. Galleriet erbjuder möjligheter till unga konstnärer som vill komma in på den internationella scenen.

Den mest intressanta  Berlinskej model i Supermarket 2019 kommer att innehålla följande artister:

1)      Lenka Balounová lenkabalounova.tumblr.com

2)      Alžběta Krňanská alzbetakrnanska.tumblr.com

3)      Radek Brousil www.brousil.name/radek

4)      Vít Svoboda Instagram: #Weed_svoboda

Källa: https://www.supermarketartfair.com

 

 

 

Plats:

Sickla Front, Uddvägen 7, Sickla

Datum

Från 2019-04-04
Till 2019-04-07

Organisatör:

Tjeckiska centret är samarbetspartner


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.