Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2005-05-19 00.00 - 2005-07-27 00.00

Space&Humanity

(Vernissage 19/5 kl. 18-20). Gemensamt projekt av den nederländska konstnären Leny Aardse och den tjeckiske formgivaren Alan Záruba. Utställningen sker i samarbete med Tjeckiens och Nederländernas ambassader.

 

 

 

Mellan 19 maj och 30 juni visas på Tjeckiska centret utställningen ”Space and Humanity”, ett samprojekt mellan den nederländska konstnärinnan Leny Aardse som bor i Prag och den tjeckiske designern Alan Záruba.

Leny Aardse är en mycket känslig konstnärinna,

som haft möjlighet att bo i en rad olika länder. Nu verkar hon sedan år 1994 framför allt i Prag, även om hon också ofta reser till andra delar av världen och på så sätt ständigt får ny inspiration.

Hennes kunskap om olika miljöer gör att hon förblir öppen för nya uppslag, att hon förenar olikartade erfarenheter och på så sätt når fram till en anmärkningsvärd syntes. Hon är djärv nog att ständigt börja om, ge sig iväg längs nya vägar, försöka sig på ovanliga tekniska metoder och söka de lämpligaste materialen, som alltid exakt motsvarar ett visst

syfte och även den plats, där projektet genomförs.

Hon kan nämligen reagera på dess historia och tradition, på dess mest karakteristiska egenskaper.

Leny Aardse använder en bred skala uttrycksmedel.

Hon skapar bilder och använder ofta collage, en av 1900-talets mest karakteristiska metoder. Hon ägnar sig också åt objekt som karaktäriseras av en enkel avspänd

linje. Föränderligheten i de strukturer, som sedan några tiotal år tillbaka präglar experimentella verk av olika generationer av konstnärer, är viktig för henne. Ofta närmar hon sig med sin återhållsamma utformning

minimalismens tankar och känslor. I hennes uttrycksmässigt rika, men samtidigt slutna och koncentrerade verk gäller framför allt den konceptuella konstens principer. Hon kan arbeta systematiskt med teman som undersökning av förhållandet mellan det mänskliga samhället, naturen och kosmos. Leny Aardse skapar installationer som i olika variationer kan anpassa sig till olika sorters rum. Hennes element grupperar och

sätter ihop sig så att de så uttrycksfullt som möjligt använder den givna miljöns egenskaper. Samtidigt återspeglas tiden i dem och med tiden förändras helhetsförhållandena oupphörligen. I hennes verk speglas landskapets minne samt karaktären hos de städer och historiska objekt, vars arkitektur och atmosfär gjort intryck på henne. Men även en oupphörlig utveckling speglas i det. Leny Aardse arbetar i sin ateljé, men är också intresserad och påverkad av fabriksmiljöer, där hon finner industrimaterial av det mest skilda slag och dem tillämpar hon sedan i sina projekt. Hon använder deras egenskaper och även de

processer som de går igenom, teknologierna som förändrar dem, för att med deras hjälp uttrycka den moderna världens karaktär. Även om hon i stor utsträckning bekänner sig till minimalismen eller utgår från 1900-talets abstrakta tendenser som hennes fosterland har så nära till, är hon ständigt intresserad

av människokroppen i dess intimitet och sårbarhet men även styrka och förmåga att stå emot. Konstnärinnans verk är också grundat på spänningen mellan kontraster och skillnader, på förhållandet mellan oorganiska och

organiska processer, mellan ordning och slump, oföränderlighet och oupphörlig utveckling,naturliga och konstgjorda handlingar, strömning och energi och fasthet och bräcklighet. I hennes verk rör det sig om en

formernas levande och föränderliga rytm, om en genomträngning av olika betydelseskikt, om ett balanserat förhållande mellan förnuft och känsla.

Under sin tio års vistelse i Tjeckien, där Leny Aardse influerats inte bara av utvecklingen i det tjeckiska samhället utan också av landets kultur präglad av olika influenser, har hon inordnat sig i centraleuropeiska sammanhang. Så har hon på sitt sätt blivit en tjeckisk konstnärinna som förmedlar olika erfarenheter inte bara från Europa, utan också från Amerika och Asien, men reagerar känsligt på den nya miljöns egenheter. Hon har

regelbundet börjat delta i gemensamma utställningar

anordnade inte bara av utländska utan också av tjeckiska arrangörer. Därför är det naturligt att hennes moderna projekt med titeln Space and Humanity, som den tjeckiske grafikern Alan Záruba deltar i, presenteras

i några europeiska städer i samarbete med Tjeckiska centra.

Text: Jiří Machalický,

intendent vid tjeckiska Nationalgalleriet

 

                                 

Plats:

Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Sverige

Datum

Från 2005-05-19 00.00
Till 2005-07-27 00.00

Organisatör:

Tjeckiska centret


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.