Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2013-09-26 14.00 - 14.45

En flytande värld av ord: ett seminarium om Minoritetsspråk i en globaliserad litteratur

Översättningar och översättare har nyckelroller i skyddet och främjandet av språklig och kulturell mångfald. Författare och översättare från en rad europeiska länder diskuterar här hur viktiga minoritetsspråken är för den kulturella identiteten och globaliseringens betydelse för översättningar.Tjeckien representeras av Tora Hedin (översättare) och Pavel Zajíček (författare). Moderator: Gunnar Bolin, kulturkorrespondent.

 

Medverkande: översättarna Laimantas Jonušys, Litauen, Dorota Jovanka Ćirlić , Polen, och Tora
Hedin, Sverige, samt författarna Florina Ilis, Rumänien, Pavel Zajíček, Tjeckien, Mícheál Ó
Conghaile, Irland, och Afonso Cruz, Portugal.
Moderator: Gunnar Bolin, kulturkorrespondent.
Språk: engelska
Arr: International Cultural Programme Centre in Lithuania, Romanian Cultural Institute, Czech Centres, Dublin Unesco City of Literature, British Council in Portugal, Wrocław-European Capital of Culture 2016/ European Literature Nights project

 

Plats:
Bok&Bibliotek, Mässans gata 20, Göteborg
Datum

2013-09-26 14.00 - 14.45

Organisatör:

Tjeckiska centret är samarbetspartner


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.