Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2020-06-08 - 2020-12-31

Grow our humanity

#Stockholmgrowshumanity

„The salvation of this human world lies nowhere else than in the human heart, in the human power to reflect, in human meekness and human responsibility.”

- Václav Havel

 

År 2020 står hela världen inför en ny utmaning. När vi kämpar mot covid-19 med alla nödvändiga medel - vetenskapliga, sociala och ekonomiska -  reflekterar vi också över en värld som förändras och omformas under en kris. En djupare förståelse av vår situation visar hur vi interagerar med världen som mänsklighet. Humanism betonar människans ansvar gentemot världen. Som filosofi och beslutsamhet har humanism tagit mänskligheten ut ur de mörka åldrarna många gånger.

ČC Stockholm lanserar GROW OUR HUMANITY - projektet och ge oss idéer och inspiration från de viktigaste tjeckiska och europeiska humanisterna i det offentliga rummet. I den inledande fasen, i samarbete med Bryssel kultur centret, vill vi stimulera debatter och visioner om framtiden och påminna om de tjeckiska humanisternas ideal.

Låt oss inspireras av citat från tjeckiska humanister - Václav Havel, Jan Patočka, Karel Čapek, T. G. Masaryk, J. A. Komenský och andra.

ČC STOCKHOLM-PROJEKTER

#growourhumanity: by comics

En comics workshop med den välkända tjeckiska serietecknare Toy Box, som fokuserade på ämnet SUPERHEROES. Det finns mer om evenemanget i vårt galleri.

- 8.6.2020

#growourhumanity: by music

Tjeckisk musik i Sverige och debatter med den postrevolutionära generationen om ämnet rörelsefrihet och självuttryck. Det finns mer om evenemanget i vårt program.

- 12.6.2020

#growourhumanity: by dance

Dansverkstad ledd av T. Červinka (Norrdans). Det finns mer om evenemanget i vårt program.

- 14.6.2020

CITAT BIBLIOTEK

Låt oss inspireras av citat från tjeckiska humanister - Václav Havel, Jan Patočka, Karel Čapek, T. G. Masaryk, J. A. Komenský och andra.

Ladda ner här: 


Följ oss via Instagram: grow_our_humanity

Plats:

Datum

Från 2020-06-08
Till 2020-12-31

Organisatör:

Tjeckiska centret är samarbetspartner


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.