Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2018-07-31

SURREALISMEN UR ETT QUEER­PERSPEKTIV: TOYEN

Välkommen till ett samtal mellan curatorerna Ladislav Zikmund-Lender och Rado Istok om Toyen, en av grundarna till en surrealistisk grupp i Tjeckoslovakien. Med sina djupt queera och erotiska verk framträder Toyen som en nyckelfigur i samtida undersökningar av den surrealistiska rörelsen.

Vem var Toyen?

Toyen föddes i Prag 1902 som Marie Čermínová. Under 1920-talet tog hon sig det könsneutrala konstnärsnamnet ”Toyen” som refererar till franskans citoyen (medborgare). I mellankrigstiden deltog hon i den surrealistiska rörelsens aktiviteter och internationella utställningar i såväl Prag som Paris dit hon också flyttade efter andra världskrigets slut. Trots sin relevans har Toyen varit relativt marginaliserad i den konsthistoriska kanonskrivningen.

Toyens djupt queera och erotiska verk, hennes androgyna persona och hennes förkastande av könsskillnader gör henne till en nyckelfigur i samtida undersökningar av den surrealistiska rörelsen. Hennes sätt att behandla sexualitet och det undermedvetna antyder en annan slags surrealism som motstår det heteronormativa. Genom att betrakta Toyens verk genom en samtida lins tydliggörs hur det queera har uteslutits från konventionell konsthistorieskrivning. Detta understryker behovet av att återerövra begreppet idag, inom ramen för, och bortom, de diskurser som genereras under Pride.

Kvällen är en del av Eleutheria, ett europeiskt publikt program om ett queert arv curerat av Carlota Mir med anledning av Stockholm Europride 2018. Eleutheria 2018 är ett samarbete mellan Moderna Museet, EUNIC Stockholmoch Stockholm Pride 2018.

Med generöst stöd av Czech Centre.

Surrealismen ur ett queerperspektiv: Toyen

Datum: tisdag 31 juli 2018
Tid: 18.00–19.30
Plats: Biografen, plan 2
Språk: engelska
Pris: fri entré
Anmälningsinformation: ingen föranmälan

Efter samtalet i Biografen följer en presentation av Toyens målning ”Myten om ljuset” (1946) som ingår i Moderna Museets samling och är aktuell i museets presentation av Surrealismer.

 

 

 

Plats:

Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm

Datum

2018-07-31

Organisatör:

Tjeckiska centret


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.