Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2006-01-19 00.00 - 2006-02-10 00.00

Promenad i landskap

I samband med projektet ”Tjeckiska landsmän i Sverige presenterar sig“ visas konstnären Luboš Janotas senaste verk. Utställningen invigs av kurator Gregor Wroblewski som är personlig vän till konstnären.

                                                                Invigningstal                                                                                                                                                                                        

Gregor Wroblewski

Häromdagen sades det att konsten fyllde en miljon 47 år!

För 20 år sedan infördes den postmoderna diskussionen i Sverige.

Då erövrade den  institutionella konstteorin våra sinnen.  Nu säger vi att ”konst är allt som kallas konst”. Idag kallas köttbullstävlingar, parties och tipsrundor för ”relationell estetik”.

 

Och nu börjar Mångkulturåret!

 

1994 träffade Lubos, jag och några vänner den dåvarande kulturministern Margot Wallström på Järva konstskola i Tensta. Vi hade bjudit in henne för att tala om

det faktum att mycket få konstnärer i landet har utländsk bakgrund. Kulturministern kom men branschens folk uteblev.

Häromåret konstaterade en statlig utredning att kultursektorn är mycket segregerad.

Nu ska vi ”på ett bestående sätt öka alla invånares möjligheter att delta i kulturlivet och skapa ett samspel mellan olika kulturtraditioner”.

 

I sin recension nyligen i Svenska Dagbladet av två kinesiska konstnärer på Galleri Astley i Berslagen, frågade målaren John Sundqvist om när det kommer att hända att

västerländska konstnärer vänder sig mot öst för en nutida syntes och omtolkning av det egna arvet.

 

Målaren Lubos Janota är kines!

 

Qingdynastin från Manchuriet erövrade Kina 1644.

Vid den tiden hade Kinas måleri förlorat sin kreativitet.

Man ägnade sig åt att i stor vördnad kopiera de gamla mästarna.

 

Plötsligt framträdde ”Den bittra pumpans munk” eller Shih-Tao som han egentligen hette. Han revolutionerade det kinesiska måleriet på 1600-talet.

Shih-Tao skrev en berömd essä som är ett individualismens och expressionismens

manifest. Den heter ”Munken den Bittra Pumpans tankar om konst”.

 

En grundidé hos Shih-Tao är begreppet ”i-hua” som betyder ”ett streck”, ”en linje” eller ”ett penseldrag”. Ta det inte ordagrant. Det handlar inte om att måla en bild med ett streck. Det är en systematiserad världsåskådning om hur verkligheten ser ut och hur målerier bör förhålla sig till denna.

Så här skriver Shih-Tao: ”I tidernas begynnelse fanns ingen metod. Det ursprungliga kaoset var inte ordnat. När ursprungets kaos blev ordnat föddes metoden.  Den föddes ur ett penseldrag. Detta penseldrag är ursprunget till alla fenomen. Gudarna använder det och människorna bör lära sig det.”

 

Den kände författaren och sinologen Lin Yutang (”The Chinese Theory of Art” 1967)

kallade Shih-Taos essä en svår, djup och revolutionär text. En individualismens lovsång i samklang med varat.

 

Lubos har sedan akademitiden intresserat sig för det kinesiska förhållningssättet.

Den fysiska sidan av måleriet är viktig för honom. Att stå framför 3 x 3 meter duk, koncentrera sig och andas i samklang med landskapet och i en följsam rytm följa

visionens egen logik. Som en fotbollsspelares inspirerade utbrytning på gräsplanen.

Det handlar inte om avbildning utan om inkännande.

 

Lubos brukar säga att han vill fånga den intensiva känslan inför ett landskap.

Han målar utkast och serier. Prövar och övar sig in i motivet. Mondrian och Jacson Pollok är två ytterligheter han navigerar emellan. Alltså, mellan intellektuell landskapsabstraktion och fysisk action painting. Lubos hämtar det fysiska från fotbollen. Och det blir rytm.

 

Konsten må vara en miljon år.  Men Lubos fyller 60.

Grattis!

Plats:

Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Sverige

Datum

Från 2006-01-19 00.00
Till 2006-02-10 00.00

Organisatör:

Tjeckiska centret


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.