Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2018-10-08 00.00 - 2018-10-12 00.00

Český Krumlov on stage

Under en veckas workshop kan svensk publik stifta bekantskap med tjeckisk barockteater från Český Krumlov. Tjeckiska sakkunniga kuratorer och konstnärer ger oss en samlad bild av den berömda barockteaterns många scenuppsättningar i Český Krumlov. Det innefattar även samlingarna, biblioteket och arkivet. Grundtanken med workshopen är ett gemensamt utbyte av såväl erfarenhet som forskning inom detta verksamhetsområde i Sverige och Tjeckien. Det huvudsakliga syftet är att initiera ett utbyte och inspirera till uttolkning och studier kring 1700-talets teatrala och musikaliska uttrycksformer, med utgångspunkt i barockteatrarna på Drottningholm, Confidencen och Český Krumlov. Detta skulle kunna vara en startpunkt för ett vidare samarbete; en operauppsättning på Drottningholm och en svensk ekvivalent representation i Český Krumlov. Samarbetet skulle beröra såväl akademisk/forskarnivå som konstnärlig; fler workshops (som innefattar praktiskt utförande), konferenser, publikationer och uppvisningar som skulle kunna röra sig mellan svenska och tjeckiska barockteatrar. Tjeckiska centret i Stockholm kommer att arrangera en VIP-tillställning i november 2018 där barockteaterns verksamhet i Český Krumlov kommer att presenteras. Man kommer bl.a. att bjuda in teaterföreståndare för Drottningholm och Confidencen och experter inom området från exempelvis Stockholms universitet och andra institutioner.

Plats:

Drottningholm

Datum

Från 2018-10-08 00.00
Till 2018-10-12 00.00

Organisatör:

Tjeckiska centret är samarbetspartner


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.