Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2003-05-20 00.00 - 2003-06-17 00.00

Pragarkitekturens influenser på mode och design

Projektet, som ingick i programmet ”Prag- den europeiska kulturstaden 2000”, presenterar verk av tjeckiska klädformgivare, designers och fotografer.

Pragarkitekturens influenser på mode och design

För mer än fem år sedan föddes projektet 2000+1 sökande efter en förlorad elegans, vilket hade som målsättning att under de kommande fem åren ordna fem utställningar och visningar av det samtida modet. För varje årskurs bestämde man ett specifikt tema och ett bestämt antal klädformgivare och designers av klädaccessoarer. Projektets mål var att uppmärksamma allmänheten på att mode manifesterar en livsstil och ger uttryck för en aktuell social situation, men framförallt att peka på hur rikt och värdefullt de tjeckiska modeskaparnas verk är, detta verk som har gått förlorat i och med att landet översvämmats av importerade kläder vilka hamnat i blickpunkten med hjälp av reklamens grälla ljus. En viktig del av projektet är det löfte man fått av varje deltagare att skänka en av sina modeller till Konstindustrimuseets samlingar.

För år 2000 valde man temat ”Pragarkitekturens influenser på klädskapande och design”. Projektet, som förutom en utställning utgjordes av en modevisning i Pragborgen inordnades även i programmet ”Prag – Europas kulturstad år 2000”.

Denna årskull utgjordes av ungefär tjugo klädformgivare, designers och smyckesmeder i vars kreationer man kan se avspeglingar av Prags arkitektur från olika historiska epoker. Varje modell kompletteras av fotografier av den arkitektur eller den arkitekturs detaljer som tjänat som inspirationskälla för designern.

Prag är en stad som är rik på minnesmärken av historiska byggstilar och dess arkitektoniska motiv utgör en rik inspirationskälla.

I klädformgivarnas modeller återspeglade sig medeltida byggnader, som t. ex. en gotisk katedral (Helena Fejková, Michaela Trizuljaková), Prag-barocken är företrädd av tjockmagade milstolpar (Lenka Rašková) eller av arkitekturen hos Valdštejn-, Ledebursk- och Malé Furstenberskträdgårdarna (Bedřich Pavlačka, Zuzana och Jaromír Sléha) eller av klosterterrasserna på Břevnovklostret (Radka Kubkova). Allra mest tilltalades modeskaparna av 1900-talsarkitekturen från jugendstilens början till idag (Monika Drapalová, Magda Nechalová). En ständig inspirationskälla visade sig Josip Plečniks arkitektur vara (Hana Havelková, Daniela Flejšarová + Eva Janoušková, Bara Kučerová + Aleš Selig, Jana Seidelmanová) liksom kubismen (Martina Nevařilová, Táňa Kovaříková, Jan Horníček). Även Petříns utsiktstorn, det oundgängliga inslaget i Pragpanoramat, gjorde sig gällande (Eliška Nová) eller Nationalmonumentet på Vítkov (Liběna Rochová + Jan Činčera), såväl som räcket på Hlávkův most (Simona Kafková).

Projekt 2000 + 1 sökande efter en förlorad elegans kulminerade år 2001 med temat ”Tredje tusentalets mode och design”. Det var inte bara de främsta modeskaparna som deltog i det utan också studenter från gymnasie- och högskolor.

Konstantina Hlaváčková

Kurator för textilsamlingarna

på Konstindustrimuseet i Prag

Plats:

Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Sverige

Datum

Från 2003-05-20 00.00
Till 2003-06-17 00.00

Organisatör:

Tjeckiska centret


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.