Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2007-10-09 00.00 - 00.00

Patočkadagen

Med anledning av Jan Patockas 100 års jubileum ordnar Tjeckiska centret ett halvdags seminarium. Inbjudna talare är Ivan Chvatik - direktör för Patockas arkiv i Prag, professor Fredrik Svenaeus - Södertörns högskola, dr. Marcia Cavalcante Schuback - Södertörns högskola och Leo Kramar. Eldsjälen bakom detta projekt är Leo Kramar, översättare av Jan Patockas ”Kätterska essäer om historiens filosofi” som gavs ut förra året på Bokförlaget Daidalos. Seminariet hålls på svenska och engelska.

1834

 

 

14.00-14.45   Marcia Cavalcante Schuback: "Patočka      som negativ platoniker"

14.45-15.30 Fredrik Svaeneus: "Patočka och nattens       filosofi"

15.30-15.45       paus 

15.45-16.30   Ivan Chvatík: "Patočka´s University"

16.30-17.15  Leo Kramár: "Jan Patočka som idégivare till Charta 77"

 

Seminariet hålls på svenska och engelska.

 

Ivan Chvatík

 

Avslutade sina studier på Institutet för kärnfysik och teknisk fysik, Tekniska högskolan i Prag. Studerade hos professor Jan Patočka, Filosofiska Institutet, Karls Universitet i Prag från år 1968 till 1972, då Patočka tvingades att gå i pension. Organiserade sedan Patočkas föredrag i lägenheter och hemliga besök av utländska filosofiska gäster. Efter Patočkas bortgång 1977 lyckades han gömma och bevara dennes filosofiska verk. Fram till år 1989 gav han ut 27 alster av Patočkas samlade verk i samizdat form. I januari 1990 grundade han Jan Patočkas Arkiv vid Filosofiska Institutet, Tjeckoslovakiska Vetenskapsakademin och är alltsedan dess direktör, ansvarig för utgivandet av Patočkas verk. Ivan Chvatík ägnar sig även åt översättningar av tyska filosofiska texter.

 

Marcia Cavalcante Schuback

 

Marcia Sá Cavalcante Schuback är docent i filosofi vid Södertörns Högskola. tidigare anställd som docent vid Universidade federal do Rio de Janeiro (Brasilien) innan hon flyttade till Sverige. Huvudforskninsginriktningar är fenomenologi, tysk idealism, filosofisk hermeneutik, kontinental filosofi.

 

Fredrik Svenaeus


Fredrik Svenaeus är filosof och har huvudsakligen ägnat sig åt kunskapsteoretiska och etiska frågor inom medicinen och vården från fenomenologiska och hermeneutiska perspektiv. Pågående och planerade forskningsprojekt handlar om antidepressiva läkemedel, biologi och identitet, och känslor och praktisk kunskap.

 

Leo Kramár

 

Studerade ekonomi i Prag, deltog i demonstrationerna 1948 och lämnade Tjeckoslovakien samma år, i Sverige sedan 1949. Avslutade studierna i ekonomi och statsvetenskap i Stockholm och Lund (FK) och i pedagogik i

Malmö. Arbetade som ekonom, gymnasielärare och företagsledare. Publikationer: Rasismens ideologer. Från Gobineau till Hitler (2000), översättning av Patockas Kätterska essäer (2006). Arbetar med översättning av Patockas Inledning till fenomenologisk filosofi.

 

 

Plats:

Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Sverige

Datum

2007-10-09 00.00 - 00.00

Organisatör:

Tjeckiska centret


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.