Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo
****

SURREALISMEN UR ETT QUEER­PERSPEKTIV: TOYEN

Välkommen till ett samtal mellan curatorerna Ladislav Zikmund-Lender och Rado Istok om Toyen, en av grundarna till en surrealistisk grupp i Tjeckoslovakien. Med sina djupt queera och erotiska verk...

****

Tjeckisk barockmusik på Stockholm Early Music Festival

Ensemble Inégal har under ledning av dirigenten Adam Viktora uppnått ett högt renommé i Europa. Ensemblen har gjort inspelningar och gett konserter där de främst tolkat verk av den berömde böhmiske...

****

Multicurtural world and education I.

Ve spolupráci s Osvětovou besedou, Karlovarským krajem, Operačního programu Prahy, a fondem EU dojde k pětidennímu intenzivnímu workshopu, kde nejprve české učitelky navštíví dvě mateřské školy...

****

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kalender

Våra partners

                  

 

        

 

Mediapartners