Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2004-05-06 00.00 - 2004-05-21 00.00

ORBIS PICTUS: EUROPA

(Vernissage 6/5 kl 18-20) Konstnärerna Ivan Bukovský och Vladimír Pešek presenterar sina verk samt projektet ”oändlig bild ORBIS PICTUS: EUROPA. Detta projekt visar hur konstens främsta personligheter ser en vision av ett kommande Europa.

Gemensam konstnärsvision av 2000-talets Europa

 

ORBIS PICTUS: EUROPA

 

Utgångspunkt

De aktiviteter som främjar den europeiska utvidgningen har framför allt fokuserat på dess praktiska aspekter. Samarbetet mellan Europas stater sker framför allt på det ekonomiska och politiska området. Trots att det kulturella området ofta åsidosätts, kan det vara just kulturen som kommer att spela en viktig roll för att öka förståelsen mellan medlemsländerna.

 

Syfte och mål

Sällskapet Orbis Pictus: Europa har skapat och initierat projektet Orbis Pictus: Europa (OPE) med syfte att höja medvetenheten om den europeiska identiteten och samhörighetskänslan i det integrerade Europa och att genom konst sprida vänskap och samarbete i de europeiska länderna. Syftet är att förena de enskilda konstnärernas visioner om det framtida Europa och på detta sätt skapa ett unikt konstverk, en stark konstnärsappell, ett konstnärernas gemensamma budskap, en symbol för den europeiska integrationen. Projektet invigdes officiellt den 13 maj 2001 i tjeckiska senaten under beskydd av Zdenek Vojir, senatens vice ordförande.

Man antar att ca 400-500 konstnärer kommer att delta i projektet under de närmaste åren.

 

Partnerskap och samarbete

Projektet OPE står under beskydd av Tjeckiska senaten, Europeiska kommissionen i Prag och Utrikesdepartementet. Projektet arrangeras i samarbetet med Tjeckiska centra och organisationer som arbetar för den tjeckiska kulturen utomlands.

 

Projektets beskrivning

Projektet grundar sig på principen om den oändliga målarduken på vilken enskilda konstnärer kommer att förverkliga sina idéer, var och en med sitt egna uttryckssätt och i anknytning till tidigare bidrag. På detta sätt skapas under tre års tid ett autentiskt konstverk som fångar samtida konstnärers idéer och visioner i dagens europeiska konstvärld.

 

Utställningar och projektets presentation

I utställningssalar kommer stafflier, en rulle målarduk (12 m lång, 70 cm bred) och akrylfärger att finnas tillgängliga i god tid. De lokala konstnärerna tilldelas ett utrymme på högst 70x50 cm för egna bidrag. Samtidigt kommer några redan färdiga dukar att ställas ut. De konstnärer som deltar kommer att registreras i projektets krönika och erhåller en deltagarlista. Efter projektets slut kommer de att få en representativ katalog över det kompletta verket.

 

Hittills har projektet presenterats och genomförts i följande länder:

Nederländerna (Naarden), Frankrike (Paris), Österrike (Wien) , Rumänien (Bukarest), Ukraina (Kiev), Slovakien (Bratislava), Polen (Warszawa), Bulgarien (Sofia), Ryssland (Moskva), Storbritannien (Swansea), Irland (?). 

Övriga presentationer och kommande manifestationer: Sverige, Norge och Tyskland.

 

Projektets framtid

Rullarna med målardukar kommer att sammanfogas i den oändliga bilden. Man förväntar sig att den kommer att bli den största tavlan i världen och kommer med i Guinness rekordbok. Konstnärliga sällskapet OPE avser i fortsättningen att ställa ut rullen med den avslutade tavlan antingen i delar eller som en helhet. Eventuell vinst kommer att användas som stöd för framtida europeiska kulturella samarbeten.

 

Galleri

Det färdiga konstverket som inleddes med projektet Orbis Pictus: Europa kommer att ha sin permanenta utställning i ett nytt galleri i Pribram och kommer att öppnas i slutet av 2004. Galleriet kommer att utgöra en del av Minnesmärket Vojna, ett före detta kommunistiskt fängelse och läger för tvångsarbete.

 

Konstnärliga sällskapet ORBIS PICTUS: EUROPA

www.ddmen.cy/ope

Adress: Husova 257, 261 01 Příbram

Sällskapets ordförande, projektets upphovsman: Lubomír Pešek

Tel/fax: 306 289 19  Mobil: 603 211 281

Sekreterare: Martin Faltýn

E-post: falm@volny.cz

 

Plats:

Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Sverige

Datum

Från 2004-05-06 00.00
Till 2004-05-21 00.00

Organisatör:

Tjeckiska centret


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.