Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2020-09-09 19.00 - 20.00

Global Science Café 3 Cell & Gene Therapy: The future has already begun

Vetenskaplig forskning Michal Šimíček, Ph.D. D. fokuserar på utveckling av cellterapi för behandling av tumörer i det hematopoietiska systemet. Cellterapi är ett helt nytt och extremt effektivt tillvägagångssätt i kampen mot cancer. Den tredje upplagan av Global Science Café kommer att behandla den revolutionerande metoden för denna nya terapi.

 

Science Café / online na FB Českého centra

9 september 2020 kl 19 (CET)

Värd: RNDr. Michal Šimíček, Ph. D.

Moderering: Dr. Michael Londesborough, Ph.D.

Språk: engelska

Plats: FB Czech Centers

Celler som utbildade tumördödare

Ett av de viktigaste forskningsområdena för Michal Šimíček är utvecklingen av cellterapi för behandling av tumörer i det hematopoietiska systemet. Cellterapi är ett helt nytt och extremt effektivt tillvägagångssätt i kampen mot cancer. Patienterna får levande celler i immunsystemet utrustade med receptorer som hjälper till att känna igen och eliminera tumören på ett riktat sätt. Denna behandlingsmetod är mycket säker, eftersom den kan reglera cellernas aktivitet och eventuellt ta bort dem från kroppen. Problemet med behandlingen är det höga priset, eftersom helt nya celler måste förberedas för varje patient, så lika som deras egna celler. Michal Šimíček vill därför skapa universella celler som kan tas från alla givare och det skulle räcka att ha celler från blodet och sänka priset avsevärt.

 

 

 

 

 


 

Global Science Café Czech Centers (GSC) är en serie populärvetenskapliga föreläsningar och debatter med de bästa tjeckiska forskarna, innovatörerna, ekonomerna och andra viktiga personligheter.

 

Partner

 

 

Plats:
ONLINE
Datum

2020-09-09 19.00 - 20.00

Organisatör:

Tjeckiska centret är samarbetspartner


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.