Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2018-09-27 - 2018-09-30

Tjeckisk medverkan på bokmässan i Göteborg

Den amerikanske författaren Todd Hasak-Lowy har tillsammans med förintelseöverlevaren Michael Gruenbaum skrivit dennes memoarer. Gruenbaum föddes i Prag 1930 och skickades tillsammans med sin mamma och syster till koncentrationslägret Theresienstadt där han överlevde fram till krigsslutet.

Berättarrösten i ”Somewhere there is still a sun” är den tioårige pojken Michael (Misha). Det är genom Mishas ögon läsaren får följa händelseförloppet under den nazistiska ockupationen av Tjeckoslovakien 1939–1945. Till en början yttrar sig Mishas upplevelser mest som en reaktion på orättvisa, vilket kan illustreras med orden: ”Varje dag är det någon ny regel och sämre mat och ingen fotboll.” När han får se den tyska armén marschera in i Prag känner han sig mer nyfiken än rädd, men känslan förbyts snart när han får se ett par begå självmord genom att kasta sig ut från en balkong medan de håller varandras händer ända in i slutet. Inom kort blir allt värre: ghetton, gula stjärnor, mordet på hans far, en ökande rädsla, hunger, förnedring. Fasorna når sin kulmen när familjen anländer till Theresienstadt. Misha ingår nu i en gemenskap av fyrtio andra pojkar som lever, arbetar och leker under den stränge men ändå omhändertagande Frantas övervakning. Han kallar pojkarna för ”Nesharim” och inpräntar i dem en hög moralisk anda: ”Vi kommer aldrig låta något frånta oss vårt människovärde.” Mot bakgrund av de allt svårare levnadsvillkoren utgör kärleken, sinnrikheten och modet hos Misha, hans mamma, Franta och andra människor en viktig påminnelse om människans inneboende styrka och motståndskraft. 
Författaren Todd Hasak-Lowy har tackat ja till inbjudan från Tjeckiska Centret och fredag den 28 september medverkar han vid seminariet ”Skriva demokrati” på Göteborgs bokmässa som arrangeras av EUNIC –ett globalt nätverk av internationella kulturinstitut från EU:S medlemsstater, där Tjeckiska Centret är medaktör. Länk: Skriva demokrati Den svensk-tjeckiske journalisten och författaren Hynek Pallas kommer att närvara på bokmässan med sin nya roman ”Ex: migrationsmemoar 1977”, torsdag den 27 september. Pallas och Hasak-Lowy kommer samma dag under bokmässan att ha ett samtal under temat ”Där det förflutna möter framtiden.” Länk: Pallas Lowy

Plats:
Mässans Gata 10, Göteborg
Datum

Från 2018-09-27
Till 2018-09-30

Organisatör:

Tjeckiska centret är samarbetspartner


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.