Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2010-10-05 - 2011-03-13

Franz Kafka och Bruno Schulz – gränslandets mästare

Judiska museet i samarbete med Tjeckiska centret och Polska institutet presenterar utställningen Franz Kafka och Bruno Schulz – gränslandets mästare. För utställningen se Judiska museets öppettider. Samtalet med Arnošt Lustig och Markéta Mališová börjar kl.19. För mer information kontakta gärna Judiska museet.

 

 

 

Franz Kafka och Bruno Schulz – gränslandets mästare

 

Multinationella stater är norm i Europa, och Galizien i gränslandet mellan Polen, Ryssland, Ungern och Ukraina, utgör på många sätt ett praktexempel på detta. Området har bebotts av många olika folkgrupper, bland andra ukrainare, polacker, ryssar, judar, tyskar, rutener, armenier. Som många delar av Europa är Galizien ett gränsland som länkar samman olika geografiska delar och har varit en mötesplats för olika folkgrupper och religioner.

 

Judiska Museets utställning tar avstamp i detta Galizien, som idag tillhör Polen och Ukraina. Judarna i Galizien utgjorde en stor del av befolkningen, som lämnade starka avtryck i samhället. Denna värld vimlade av judiska bibliotek, klubbar, skolor, kaféer och synagogor, men allt detta utplånades så småningom helt i och med Förintelsen.

Det var i detta multikulturella landskap som Bruno Schulz föddes 1892. Han blev en mycket stor författare och konstnär, och han hämtade inspiration bland människorna i sin hemstad Drohobych, där judarna i mitten av 1800-talet utgjorde nästan 60 % av befolkningen.

 

Franz Kafka föddes i Prag 1883, och precis som Drohobych och Galizien präglades denna stad av en rik judisk närvaro och historia sedan 1200-talet. Kafka kom att bli en av 1900-talets största författare. Han inspirerade den unge Schulz, som hade författarambitioner. Mycket förenar de båda författarna, men betydande skillnader finns.  Varifrån hämtade de sin inspiration, vilken var deras drivkraft?

 

Båda kom från assimilerade judiska hem och skrev på sina hemspråk tyska respektive polska. De rörde sig i intellektuella kretsar och hade en stark förankring i sina hemmiljöer. De var sanna européer som kände sig hemma på alla sidor om gränslandet. Trots detta var de till viss del marginaliserade, eftersom de var judar och växte upp i den nya antisemitismens tidevarv.

 

Utställningen Franz Kafka och Bruno Schulz – gränslandets mästare visar hur det var just där, i gränsområdet mellan det gamla och nya, som en ny europeisk identitet formades. Än idag är frågeställningar kring Europa och identitet aktuella, och vi tror att Kafka och Schulz kan ha något att säga om den saken.

 

Även frågor kring kulturarv och vem som har rätten till det väcks till liv i utställningen, eftersom Schulz fresker fördes ut ur Ukraina till Israel 2001, då de upptäcktes efter att ha varit dolda i 60 år. Kring Kafkas kvarlämnade brev finns frågetecken; är de privat egendom eller bör de tillfalla allmänna arkiv så att alla kan ta del av det?

 

Utställningen ”Franz Kafka och Bruno Schultz – gränslandets mästare” gestaltar två av nittonhundratalets största författares liv och livsverk.  Vi besöker en till stora delar förlorad värld, som på många sätt präglat dagens Europa.

 

I sina ”hemliga” rum skapade både Kafka och Schulz mästerverk. Utställningen visar unika fotografier, dokumentation och häpnadsväckande konst och illustrerade verk, som aldrig tidigare visats i Sverige.

Judiska Museet ser fram emot att presentera en  helt unik utställning som kastar ljus över en epok i Europas historia som blev en utgångspunkt för en ny modern europeisk identitet.  Sverige är en del av Europa och har därför påverkats av den kulturella mylla som existerade innan Förintelsen, inte minst genom de överlevande som räddades till Sverige.

 

Kafka är en ikon och välkänd för svensk publik, medan Schulz är mindre känd för allmänheten.  Upptäck deras värld och livsverk i gränslandet. Varmt välkomna till Judiska Museet i Stockholm!

  

 

 

  

Plats:

Hälsingegatan 2, Stockholm

Datum

Från 2010-10-05
Till 2011-03-13

Organisatör:

Tjeckiska centret är samarbetspartner


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.