Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2010-03-09 00.00 - 00.00

FÖREDRAG: ”Sverige ur en arkeologs perspektiv”

Museiarkeolog och förste antikvarie Zuzana Polaskova kommer att presentera de karakteristiska dragen inom den nordiska - och i synnerhet den svenska - arkeologin, samt redogöra för hur den skiljer sig från arkeologi i Centraleuropa. På ett lättillgängligt sätt kommer hon att försöka ge insyn i och väcka intresse för denna vetenskap och dess problematik. Med hjälp av bilder kommer hon ge exempel på typiska fyndplatser och föremål från olika tidsperioder, dvs. från stenåldern, bronsåldern och järnåldern, med tyngdpunkten på de regionala skillnaderna. Föreläsning kommer att hållas på tjeckiska.

 

 

Zuzana Polaskova, bosatt i Sverige sedan 1969, har studerat arkeologi vid Stockholms universitet i kombination med konstvetenskap och litteraturvetenskap. Hon har arbetat i trettio år på Historiska museet i Stockholm, därav de senaste 15 åren på den arkeologiska avdelningen som museiarkeolog - antikvarie med inriktning på järnåldern. Hennes specialintresse inom arkeologi har varit stämpelornerad keramik från järnåldern, vilket hon har publicerat i vetenskapliga publikationer. Hon har även skrivit en barnbok med titeln "Ovanliga yrken: Arkeolog"som publicerades i april 2008 (bokförlaget Albatros, Prag), med vilken hon "tagit farväl" av sin aktiva arkeologiska verksamhet.

Plats:

Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Sverige

Datum

2010-03-09 00.00 - 00.00

Organisatör:

Tjeckiska centret


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.