Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2010-12-02 18.00 - 2011-01-20

Eko av Endre

Sju svenska konstnärer, studenter av Endre Nemes ställer ut på Tjeckiska centret i Stockholm. Utställningens curator - Leif Ericson och Gunnar Larson.

Konstnärerna Leif Ericson, Valter Gibson, Gunnar Larson, Bengt Olson, Denice Zetterquist, Olle Zetterquist och Jörgen Zetterquist har alla gåt på Valands Konstskola i Göteborg mellan åren 1950 – 55. Under denna period var konsnären Endre Nemes föreståndare och lärare på skolan i de nya lokalerna på Guldheden i Göteborg. Endre Nemes va född i Ungern, hade studerat på Konstakademin i Prag åren 1930 – 35 och kom till Sverige som flykting 1940. Endre Nemes omorganiserade undervisningen, förutom undervisning i måleri införde han grafik och muralmåleri på schemat.

Endre Nemes insåg vikten av att eleverna skuille få resa ut i Europa, nu när gränserna öppnats efter andra världskigets slut. För att få ihop pengar till dessa studieresor utgavs grafiska portföljer. Resorna gick till England, Holland, Belgien, Frankrike och Spanien. Eleverna fick även möjligheter att ställa ut utomlands bl. a. på Akademibiennalen i Milano 1953, Löbeck, Bochum och på Stedeljik Museum i Amsterdam 1955 – 56.

Dessa år på Valands konstskola har betytt mycket för oss och vi har hållit ihop genom årens olika skeden.

Det är en stor glädje för oss att få ställa ut på Tjeckiska centret och vi tackar direktör Lucie Svobodová för att hon låtit utställningen komma till stånd.

 

Leif Ericson

Plats:

Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Sverige

Datum

Från 2010-12-02 18.00
Till 2011-01-20

Organisatör:

Tjeckiska centret


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.