Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2018-11-22 - 2018-11-23

Cultural Diplomacy Week

Vilka utmaningar och möjligheter möter kulturdiplomatin i populismens tidevarv?Konferensen tar upp teman som nation branding, konstens inflytande, det monetära inflytandet på kulturdiplomatin samt relationen mellan media och populism. EUNIC arrangerar detta projekt om populismen i Europa. EUNIC är ett globalt nätverk av internationella kulturinstitut från EU:s medlemsstater. Ordförandeskapet innehas för närvarande av Tjeckiska centret Stockholm.

Den 22-23 november diskuteras frågor kring kulturdiplomatins utmaningar och möjligheter i populismens skede. Konferensen tar upp teman som nation branding, konstens inflytande, det monetära inflytandet på kulturdiplomatin samt relationen mellan media och populism. Konferensen syftar dessutom till att undersöka kulturdiplomatin och dess betydelse som en långsiktig metod och att hitta olika tillvägagångssätt för att åstadkomma detta. 

Konkreta exempel tas upp från Tjeckien, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige och Schweiz. Konferensens tjeckiska representant är Jitka   Pánek   Jurková, direktör för Tjeckiska centret i Bryssel.  
   
 Program:
 
  
 22 nov 2018, 18.00
 
 Burka Songs 2.0
 
 Regissör Hanna Högstedt medverkar
 
 Filmvisning följd av paneldiskussion
 
  
 23 nov, 2018, 9.00 - 15.30
 
 Konferens med internationella gäster. Fyra paneldiskussioner.
 
Nation
branding och Kulturexport 
Pengarna styr - varför?
 
Populimens
inflytande på kuturdiplomatin 
Media och populism
 
 
Biografen Capitol, Sankt Eriksgatan 82, Stockholm
 

Fri entré, begränsat antal platser. Välkommen! 

 

För intresseanmälan: 

Film screening: https://ifsuede.wufoo.com/forms/screening-burka-songs-20/ 
Conference: https://ifsuede.wufoo.com/forms/conference-populism-and-cultural-diplomacy/ 
 

 

 

Plats:

BIOGRAF CAPITOL, STOCKHOLM Sankt Eriksgatan 82 113 62 Stockholm

Datum

Från 2018-11-22
Till 2018-11-23

Organisatör:

Tjeckiska centret är samarbetspartner


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.