Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2006-11-14 00.00 - 00.00

Comenius och hans verk i Sverige 1630 – 2000

Blanka Karlsson, filosofie doktor talar om sin forskning „På spåret efter kända och okända tjecker i svenska arkiv”. Det senaste – hennes monografi Comenius och hans verk i Sverige 1630 – 2000 som publicerades i Norrköping 2005 på tjeckiska, svenska och tyska (dvs. tre böcker). Jan Amos Komensky är för svenskar kanske okänd men hans betydelse för svenska skolor var betydande under Axel Oxenstiernas tid. Han blev inbjuden av honom för att förverkliga moderna om skolans metodik och arbetssätt. Comenius böcker var ledande för hela Europas skolväsende och hans böcker är fortfarande aktuella. Föreläsningen skall vara på svenska. En liten utställning med bilder och texter kompletterar föreläsningen. Dess kan beskådas före eller efter föreläsningen.

-
Plats:

Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Sverige

Datum

2006-11-14 00.00 - 00.00

Organisatör:

České centrum


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.