Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2018-03-16

Ett tjeckiskt århundrade – en serie från tjeckisk television i Sverige

Serien ”Ett tjeckiskt århundrade” tar oss tillbaka till några centrala historiska händelser som präglat tjeckisk historia. Pavel Kosatík är manusförfattare till serien som består av nio avsnitt Skildringen av huvudkaraktärernas liv ger en unik och genuin inblick i samhällsutvecklingen mellan åren 1918 och 1992. Varje avsnitt tar avstamp i en specifik tidsperiod och några centrala individer vars beslutsfattande kommer att få konsekvenser inte bara för landet, utan även för dem själva.

Tjeckiska Centret i Stockholm visar det första avsnittet i serien (om 1918) inom ramen för en svensk-tjeckisk sammankomst på Tjeckiska Centret. Välkommen till en spännande filmvisning och passa även på att knyta lite nya kontakter!  Filmen är på tjeckiska (utan text). Om du inte inbjudits via nätverket för svensk-tjeckiska relationer och vill delta så är du varmt välkommen– meddela då Tjeckiska Centret via mejl polakova@czech.cz. 

Plats:

Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Sverige

Datum

2018-03-16

Organisatör:

Tjeckiska centret


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.