Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2014-09-25 - 2014-09-28

Café Europa på Bok och Bibliotek i Göteborg

Samarbetsorganisationen EUNIC kommer under Bokmässan i Göteborg att skapa ett europeiskt café i sin monter, ett forum där inbjudna författare från 13 länder diskuterar mobilitet och resandets inverkan på individen och på samhället i stort. Monterbesökarna får möjlighet att möta författarna och tillsammans med dem uppleva den mångfald av erfarenheter som deras berättelser innehåller på ett interaktivt och engagerande sätt. På programmet i caféet står presentationer och panelsamtal, därutöver arrangeras även fem större seminarier. Tjeckien representeras av bestseller författaren Petra Hůlová.

 

EUNIC seminar: 

Kvinnliga resenärer (Fredag, 26.9., kl. 13:00 – 13:45)

Har kvinnliga resenärer, verkliga och litterära, ett annat perspektiv på sina resmål än manliga resenärer? Bemöts kvinnor, framförallt de som färdas på egen hand, på annan sätt än män? Finns det särskilda gränser som en kvinnlig resenär måste överskrida i förhållande till samhällets förväntningar på den ”goda modern”? Kan en kvinna lämna sina barn för att söka äventyret?              

Moderator: Françoise Sule, universitetsadjunkt i franska, Stockholms Universitet.                                                                     Medverkande: Petra Hůlová, Daniela Zeca-Buzura, Dominique De Rivaz 
Plats: E4
Språk: engelska

 

I främmande land (Fredag, 26.9., kl. 15:00 – 15:45)

Vad för slags relationer bygger vi i ett nytt sammanhang? Hur påverkar livet utomlands bilden vi har av oss själva och av andra? Finns det ett slut på kulturkrockarna? Vad är främmande när man har lämnat sitt hem för gott? Och går det att återvända? Det är några av de frågor som diskuteras av Reinhard Kaiser-Mühlecker (Österrike), Ricardo Adolfo (Portugal) och Vaiva Grainyt (Litauen). De har alla bott utomlands, både inom och utanför Europa, något som präglat deras skrivande.

Moderator: Stefan Ingvarsson, översättare
Medverkande:Reinhard Kaiser-Mühlecker, Ricardo Adolfo, Vaiva Grainytė, Stefan Ingvarsson
Plats:K1
Språk: engelska

 

Upptäcksresan: att färdas i tiden (Lördag, 27.9., kl. 11:00 – 11:45)

Fascinationen fortsätter för de äventyr och faror som uppstår vid resor i det förflutna, genom landskap, konflikter och erfarenheter som är nya för oss. I vår samtid, där resandet är lättillgängligt, lockas vi av de utmaningar som resandet innebar i andra tider. De strapatsrika upptäckterna blir en slags ny exotism. Genom fiktionens karaktärer, upplever vi händelser och situationer som mejslat ut och format vår egen tid. Författare ger liv åt tider och händelser som idag är omöjliga att uppleva, vilket ifrågasätter vår etablerade syn på resande och på om det verkligen finns gränser för den mänskliga nyfikenheten.

Moderator: Klas-Göran Karlsson, professor i historia    
Medverkande: Jo Lendle, Maria Dueñas, Gabriella Håkansson, Klas-Göran Karlsson, Nuno Júdice
Plats:H1
Språk: engelska

 

Moderna imperier och kolonialism idag (Lördag, 27.9., kl. 15:00 – 15:45)

Globaliseringen har lett till en dramatisk förändring av vår värld, liksom av synen på kolonialism. Vad kännetecknar dagens moderna imperier? Vad vet vi egentligen om konsekvenserna av den globala ekonomin? Kan vi undersöka dessa omvälvande förändringar genom att resa? Är det bästa sättet att diskutera exploatering och etik att beskriva andra kulturer filtrerade genom författarens glasögon?

Moderator: Stefan Helgesson, litteraturvetare.Medverkande:Carmen Firan, Dominique de Rivaz, Fabrizio Gatti, Stefan Helgesson.Plats:K3
Språk: engelska

 

 

Ändstationer: syfte, slump och vägran (Söndag, 28.9., kl. 11:00 – 11:45)

Kevin Kuhn (Tyskland), Romain Puértolas (Frankrike) och Rimvydas Širvinskas (Litauen) har alla tagit ställning till resandet som ämne både i sina egna liv och i sina litterära verk. Vare sig det gäller resor med äventyret och ett uttalat syfte som drivkraft, ofrivilliga utforskningar eller vägran att ens lämna ett rum, så har de tre författarna utforskat nya landskap. De har rest över kontinenter, genom politiska kontexter men kanske mest av allt genom fantasins landskap.  

Moderator: Ulf Peter Hallberg, författare. 
Medverkande:Kevin Kuhn, Romain Puértolas, Rimvydas Širvinskas, Ulf Peter Hallberg. 
Plats:K1
Språk: engelska

 

 Bokmässan är Nordens största mötesplats för bok- och biblioteksbranschen. Mässan startade 1985 och hade då 5 000 besökare. Sedan dess har den vuxit år för år och 2013 registrerades närmare 100 000 besök under fyra dagar.

Plats:
Mässangatan 20, Göteborg
Datum

Från 2014-09-25
Till 2014-09-28

Organisatör:

Tjeckiska centret är samarbetspartner


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.