Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2006-03-09 00.00 - 00.00

Bilder ur det omedvetna

Samtal med konstnärinnan Kamila Ženatá om hennes bok „Bilder ur det omedvetna“ och erfarenheter av konstterapi. Mer information finns på www.amstudio.cz/amgalerie. Endast på tjeckiska och engelska.

 

 

Författarinnan använder sina rika personliga erfarenheter och beskriver i en lästekniskt tillgänglig form arbetsprocessen i en konstateljé, dit människor kommer för att arbeta i slutna grupper. Hon klarlägger processens möjligheter till självuttryckande med hjälp av konstnärliga metoder och förklarar arbetets ramar och tillvägagångssätt i ateljén. I de givna temana berör hon människans personlighets struktur och inspirerar läsaren till eget arbete med självkännedom genom att beskriva enskilda grupper och föreställningar. I boken beskrivs färgstarkt med hjälp av gruppmedlemmarnas autentiska utsagor den skapande metoden, självuttryckandet, självmottagandet, självförståelsen och den efterföljande bearbetningen av livsvägen som en skapande och föränderlig process. 1994-2004 ledde författarinnan ledde 59 grupper, i vilka 600 människor målade.   

Boken är avsedd för dem som är intresserade av  psykologi, självkännedom och ickeverbala metoder hos en rad professionella arbetare i psykoterapi från hjälpande och bistående yrken, för studenter i psykologi och pedagogik men också för människor som är intresserade av det konstnärliga fenomenet.

 

 

Plats:

Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Sverige

Datum

2006-03-09 00.00 - 00.00

Organisatör:

Tjeckiska centret


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.