Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2004-09-07 00.00 - 00.00

Bedřich Smetana i Sverige - föreläsning

Historikern och forskaren FD Blanka Karlsson har inriktat sitt vetenskapliga arbete på både kända och okända tjecker i Sverige (t ex Smetana, Komenský). I föredraget kommer hon att presentera resultat från sin forskning om Bedřich Smetana i svenska arkiv. Föredraget är på svenska.

-
Plats:

Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Sverige

Datum

2004-09-07 00.00 - 00.00

Organisatör:

Tjeckiska centret


påminnelse
Det går inte att påminna det här evenemanget eftersom det redan pågår.