Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Pressmedelanden

Första större presentationen av tjeckiskt fotografi i Skandinavien

Pressmedelande, Landskrona Foto, 9 April 2015.

Varje sommar presenteras i Landskrona ett lands fotografi under devisen Landskrona Foto View. I fokus står såväl historia som samtid. Förra året handlade det om Turkiet. I år har valet fallit på det starka fotografiska kulturarv som representeras av Tjeckien.

Från senare delen av 1800-talet och fram till 1939 var tjeckiska konstnärer aktiva och satte stort avtryck i den centraleuropeiska konstutvecklingen. Influenser kom från konstmetropolerna Wien, Berlin och Paris. I Prag betraktades fotografin tidigt som en konstform. Frantisek Drtikol var en av dem som drev den fotografiska rörelsen framåt kring 1910.

Under de följande åren utvecklades målarkonsten och arkitekturen i Europa. Modernism, avantgardism, kubism, funktionalism avlöste varandra i snabb takt. Allt detta påverkade den tjeckiska fotografin och vi har idag enastående fotoskatter från fotografer som Jaromir Funke, Jaroslav Rössler och Josef Sudek – som alla inspirerats av och i sin tur medverkat till att utveckla de olika konstströmmarna.

Efter 1947 sänkte sig järnridån över Östeuropa. Fotografins världshistoria skrevs under femtiotalet av västorienterade historiker som Beaumont Newhall och Helmut Gernsheim. Den tjeckiska fotohistorien kom att saknas i alla standardverk, trots dess betydelse. I Sverige är i allmänhet bara Josef Sudek och Josef Koudelka kända idag.

Den tjeckiska fotografin genomgår just nu stora förändringar. Den nya generationens fotografer, födda efter murens fall, är innovativa och kreativa. Och tjeckerna i gemen har blivit mogna att bearbeta år av förtryck. I utställningens moderna avdelning finns fotografer som Jaroslav Streit, Viktor Kolar och Dita Pepe. 

Hur skulle mitt liv sett ut om jag fötts i en annan familj, gift mig med en annan man eller valt ett annat yrke? Dita Pepe undersöker dessa frågor i sina självporträtt. Under de senaste 15 åren har hon skapat miljöer där hon har ändrat sin ålder, sitt yrke och sin sociala status för att anpassa sig till människor hon fotograferar sig med.

Landskrona Foto vill visa och synliggöra såväl de största tjeckiska fotografierna från förr som de mest intressanta samtida utövarna. Ambitionen ligger i linje med målsättningen för hela Landskrona Fotos verksamhet: att ställa historia mot nutid, estetik mot syfte, något som kommer att bli ännu tydligare under de närmaste tre årens utställningsverksamhet, säger Göran Nyström, verksamhetsledare för Landskrona Foto.

Utställningen Landskrona Foto View: Czech Republic visas på Landskrona museum 11/6–30/8 2015.
Invigning: Torsdagen den 2/7 14:00
En utställningskatalog produceras och beräknas vara färdig för distribution den 1/6.

Kontaktperson i i första hand för frågor som rör utställningen är Björn Andersson, pophist@gmail.com , 0708-145494
Frågor kring Landskrona Foto besvaras av Göran Nyström, goran.nystrom@landskrona.se , 0709-470582

Fakta: 

Utställningen är producerad i samverkan med Olomouc Museum of Art, Institute of Creative Photography, Silesian University i Opava och Tjeckiska centret i Stockholm. Delutställningen Masters of Czech Avantgarde Photography visades på Paris Photo 2014.

Ansvariga för urval och disposition:

Štěpánka Bieleszová, intendent vid Olomouc Museum och Art

Vladimír Birgus, fotograf, fotohistoriker och professor vid Silesian University
Björn Andersson, producent, Landskrona Foto
Janne Jönsson, curator, Landskrona Foto

Utställningen består av sex delar:

1: Tjeckisk avantgardism: J. Rössler, J. Funke, E. Wiškovský, F. Drtikol

2: Tjeckisk fotografi  ca 1940s–1970s: Miroslav Hák, Vilém Reichmann, Emila Medková, Běla Kolářová, Josef Sudek, Jan Svoboda, Miloslav Stibor, Jan Saudek

3: DOFO gruppen i Olomouc: Antonín Gribovský, Jaromír Kohoutek, Jan Hajn, Rupert Kytka, Jaroslav Vávra, Vojtěch Sapara, Ivo Přeček

4: Tjeckisk dokumentärfotografi från 1980 fram till idag: Jindrich Streit och Viktor Kolar

5: Dita Pepe. 

6: Samtida unga tjeckiska fotografer från utställningen ”The Intimate Circle”: Libuše Jarcovjáková, Petra Malá Miller, Pavel Mára,  Václav Podestát, Míla Prestová, Petra Steinerová