Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Pressmedelanden

Föredraget „Sophie´s Choice / The Czech Way” av Judita Matyášová

Tjeckiska centret presenterar tillsammans med Judiska Museet i Stockholm föredraget Sophie´s Choice / The Czech Way av Judita Matyášová.

 

 

Föredraget bygger på ett projekt med samma namn som följer 150 judiska barns livsöden. Dessa barn skickades för att räddas undan kriget av sina föräldrar från Tjeckoslovakien till Danmark i oktober 1939. Barnen flydde 1943 till Sverige och enbart tack vore stor tur undkom de döden. Judita Matyášová, tjeckisk reporter och forskare vid Militärhistoriska institutet i Prag, följer dessa ”barns” (som numera är nästan 90 år) öde i hela världen. Deras livsöde har aldrig tidigare dokumenterats, och nu finns en sista chans innan tiden rinner ut.

Resultatet av detta sökande kommer Judita Matyášová presentera den 12 mars kl. 18.00 på Judiska Museet i Stockholm.

Titeln “Sophie´s Choice / The Czech Way” är en lös parafras på William Styrons bok Sophies val om det svåra val en mor tvingas att göra när hon måste välja ut ett av sina barn. I en liknande situation befann sig också de föräldrar som skickade sina barn på de sionistiska kurserna. Men då enbart hade möjlighet att skicka ett av sina barn. Målet för dessa kurser som tog plats i Prag, Brno och  Olomouc var att förbereda unga för en utvandring till Palestina. Valet påverkades även av barnets ålder och familjens ekonomi, då man betalade för varje barn. Dessa omständigheter försatte föräldrarna i en svår situation, de blev tvungna att välja vilket av sina barn de ville rädda. I slutändan åkte inte barnen till Palestina utan till det då neutrala Danmark. På hösten 1943 flydde barnen till Sverige. I samma stund som de flydde tappade de även kontakten med varandra. När Judita Matyášová i januari 2011 träffade Zuzana Ledererová, ett av ”krigsbarnen”, bestämde hon sig för att forska mer i denna berättelse och se det mod dessa barn och föräldrar visar.

Samarbetspartners för detta sökande i Sverige är: Tjeckiens ambassad i Sverige, Tjeckiska centret Stockholm, Paideia, Judiska Museet i Stockholm och Militärhistoriska institutet i Prag.

 

Kontakt:

Tjeckiska centret                          

Kristyna Müller                                                       Judita Matyášová

T: +46 725 254 477                                               T: +420 724 905 379

E: muller@czech.cz                                               E:judita.matyasova@lidovky.cz

 

www.sophieschoice.webgarden.cz, www.stockholm.czechcentres.cz

 

Tjeckiska centret finns i Stockholm sedan 1997 och dess huvudsyfte är att förmedla Tjeckisk kultur i Sverige.