Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Nyheter

Tjeckiska centret uppmanar tillsammans med elva andra kulturinstitut och ambassader Södertörns högskola att ompröva beslutet att lägga ned Litterära översättarseminariet.

Litterär översättning är så mycket mer än att överföra en text från ett språk till ett annat. Det krävs litterär sensibilitet, detektiviskt spårsinne och inte minst kunskap i själva översättarhantverket. Dessvärre hotas det Litterära översättarseminariet på Södertörns högskola av nedläggning. Utbildningen är den enda helt skönlitterära översättarlinjen i Sverige och unik i sitt slag.Som representanter för europeiska kulturinstitut i Sverige har vi till uppgift att förmedla en mångfacetterad bild av europeisk kultur och det innefattar självklart även litteraturen.Översättare arbetar oftast i skuggan men man får emellertid inte glömma den viktiga funktion som de har i den litterära världen. Översättning av litteratur handlar om demokrati - översättare är litterära ambassadörer. En stor del av världens litteratur skulle inte vara tillgänglig för oss läsare om det inte fanns kunniga översättare som öppnar den åt oss, inte bara genom att tolka texterna utan även genom att presentera dem för förlagen och kämpa för deras utgivning. Listan med exempel på alla översatta författare som nu finns på svenska tack vare aktuella och tidigare studenter på Litterära översättarseminariet är imponerande lång. Det skulle vara en stor förlust om listan inte längre fylls på med kvalitativa översättningar.Även vi vill därför uppmana Södertörns högskola att ompröva beslutet och rädda denna enastående och viktiga utbildning.