Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Nyheter

Antagande av coronavirus åtgärder

Tjeckien förklarade officiellt en nödsituation och Tjeckiens regering beslutade att anta nödåtgärder rörande inträde i Tjeckien.

Från den 14 mars 2020 är utlänningers ankomst från riskområden förbjudet, med undantag för utlänningar med uppehållstillstånd över 90 dagar eller med permanent uppehåll i Tjeckien.

Godkännandet av visumansökningar och tillfälliga och permanenta vistelser vid Tjeckiens ambassader stoppas. Ansökningar om viseringar för kortare vistelse, som ännu inte har beslutats, stoppas också. Samtidigt avbröts förfaranden om ansökningar om uppehållstillstånd över 90 dagar inlämnade vid ambassader.

Dessutom är det förbjudet för medborgare i Tjeckien och utlänningar med permanent eller tillfällig vistelse under 90 dagar i Tjeckien att komma in i riskområden. Denna förordning ska inte tillämpas om ett undantag beviljas. 

För mer information, besök Tjeckiens ambassad i Stockholm: https://www.mzv.cz/stockholm/cz/cr_a_svedsko_1/aktivity_velvyslanectvi/vyhlaseni_nouzoveho_stavu_v_souvislosti.html

Eller besök webbplatsen för Tjeckiens hälsoministeriet: https://koronavirus.mzcr.cz/