Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Nyheter

PORTRÄTT i landskapet - František Makešs utställning i Kroměříž

Utställningen från den världsberömda restauratorn, forskaren och akademiska målaren František Makeš, invigs torsdag den 11 april 2013 i Kroměříž Museums lilla galleri. En föreläsning som berikar i kunskap om förfalskade tavlor, kopior och hur dessa analyserars, börjar kl. 17.00 i museets föreläsningssal. Utställningen pågår till och med den 19 maj 2013. Öppet dagligen 9-12 och 13-17, utom måndagar. Utställningen ligger under beskydd av Kroměřížs borgmästare Mgr. Daniela Hebnarová.

Om František Makeš

František Makeš, föddes 1931. Efter studier vid Academy of Fine Arts i Prag utbildade han sig till målerikonservator. Under 1960-talet var han med och konserverade den kungliga samlingen i Prag. Han nådde stor internationell ryktbarhet för sitt forskningsarbete inom målerikonservering med hjälp av enzymer. Efter ockupationen 1968 flyttade Makeš till Sverige och fortsatte sin forskning. Makeš erhöll även en PhD från Göteborgs Universitet i kemi.

I Sverige har Makeš arbetat, bland annat, som chefskonservator på Skokloster och dess konstsamlingar. Internationellt är han erkänd för sitt arbete att med hjälp av vetenskapliga metoder kunna avslöja oäkta målningar och för hans två patent i biokemi. Makeš forskning med bl a polarografiska analyser inom konservering har gjort att han 2005 erhöll "Gratias Agit-priset" från det Tjeckiska kulturministeriet. Makeš senaste forskning handlar om enzymers användning inom konservering (Makeš, F, 2006, Novel enzymatic technologies to safeguard cultural heritage, Studies in conservation 16, Göteborg, Sweden).

År 2006 erhöll František Makeš H.M. Konungens medalj 8:e storleken i högblått band för betydelsefulla och bestående insatser inom bevarandet av konst och måleri.

Under de senaste åren har Makeše återvänt från forskningsarbete till måleri, tack vare hans vetenskapliga sätt har han hittat bindemedel och färger som ger hans målningar ett karakteristiskt lyster.