Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Nyheter

Grow our humanity: by dance

Som en del av GROW OUR HUMANITY projektet etablerade Tjeckiska centret Stockholm samarbete med en av de berömda tjeckiska danskoreografernoch Norrdans medlem Tomáš Červinka och organiserade en unik dansverkstad.

Workshopen fokuserade på självuttryck genom icke-verbal kommunikation mellan sinnet och människokroppen. Enligt Tomáš: "Dans, rörelse kommer att vara en stark och inspirerande komponent på olika områden, inte bara i kultur som en återspegling av samhället, utan också i människors hälsa och vetenskap.