Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Bilder och videor från evenemang

REX Animation Festival 2015

Den tjeckiska filmen "Fimfarum –The Third Time Lucky" samt två kortfilmer "The Little Cousteau" och "Yuki Onna" ingick i programmet på animationsfestivalen REX. Festivalen som som organiseras av EUNIC i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern pågick den 8-6 oktober 2015 i Stockholm.