Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Bilder och videor från evenemang

Helsingfors besöktes av Tvor och Jan Kloss och Adam Štěch som höll en föreläsning i anslutning till utställningen Everyday Discoveries

Jindřich Vodička berättar om Tvor Jindřich Vodička berättar om Tvor
Tvor Tvor
Tvor Tvor
Tvor Tvor
Tvor på vandring i Helsingfors Tvor på vandring i Helsingfors
Tvor Tvor