Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Ostatní

1.3.2019  -  1.3.2019

20 let NATO

Privátní přednáška generála Pavla v součinnosti se ZÚ a vojenským atašé.

23.1.2019  -  23.1.2019

Zakončení EUNIC

25.10.2018  -  25.10.2018

General Eunic Meeting / October

České centrum Stockholm v roce 2018 předsedá sdružení kulturních instutů EUNIC ve Stockholmu. Na...

27.7.2018  -  19.8.2018

Stockholm Pride

8.6.2018  -  10.6.2018

Pivovar Matuška na Stockholm Brewers Festival

České pivo už Švédové znají - nicméně jde většinou jen o velké značky. Vůbec poprvé se ale na...

4.6.2018  -  4.6.2018

Labyrint 1968 a fenomén propagandy a Fake News

V dnešní společnosti je snadnější než kdy jindy šířit informace - a to jak pravdivé, tak falešné. A...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Naši partneři