Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.5.2006 0:00 - 31.5.2006 0:00

Výstava Whitefruits

Výstava keramiky a designu mladých českých tvůrců - absolventů ateliéru keramiky a porcelánu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze - Antonína Tomáška a Gabriela Vacha.

1354

Whitefruits
Whitefruits původně vzniklo jako společný projekt tří studentů – absolventů ateliéru keramiky a porcelánu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kteří tak chtěli udržet a dál rozvíjet spolupráci právě ještě z dob  studií.
Whitefruits byl zamýšlen jako značka uplatňující a presentující tvůrčí přístupy a technické postupy, které jsou v běžné průmyslové produkci
(porcelánu) buď okrajové, nebo zcela opomíjené. Ctižádostí Whitefruits
není zavalit domácnosti novými tvary, ale působit spíše jako doplněk a
příjemné oživení stávajícího sortimentu průmyslové produkce.
V současnosti na projektu spolupracují dva z původních členů - Antonín
Tomášek a Gabriel Vach.
Do budoucna by se Whitefruits rád kromě produkce vlastních věcí, zaměřil i na hledání a objevování mladých začínajících tvůrců - studentů designu - a
pomáhal jim v realizaci (a uvádění v život) jejich projektů a vizí,
které by jinak byly odsouzeny pouze k tomu, aby na ně sedal prach ve
školních depozitářích.

 
Místo konání:

Villagatan 21
114 32 Stockholm
Švédsko

Datum:

Od: 11.5.2006 0:00
Do: 31.5.2006 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala