Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.3.2013 14:00 - 12.4.2013 0:00

Výstava Milana Kunce v Arkitektvägen 44

Výstava významného českého výtvarníka Milana Kunce s názvem "DRAWINGS,1972-2012, by Milan Kunc" bude zahájena v sobotu 23. března (14 - 18hod.) za přítomnosti autora v galerii Arkitektvägen 44.

 

Milan Kunc, přední český pop-artista, konceptualista a figuralista, se narodil roku 1944 v Praze. V letech 1964 - 67 studoval na pražské Akademii umění a v letech 1970 - 75 na Staatliche Kunstakademii v Düsseldorfu u  jednoho z nejvýznamějších představitelů konceptuálního umění, Josepha Beuyse, a Gerharda Richtera. V roce 1908 společně s Janem Knapem a Peterem Angermannem založil uměleckou skupinu "Gruppe Normal". Během roku 1984 pobýval a pracoval v Cologne, později žil několik let v Římě a v Toskánsku, v letech 1995 - 96 tvořil v ateliéru v New Yorku a v East Hamptonu, po té pracoval na keramických sochách v Holandsku v Den Haagu. Od roku 2004 žije a pracuje v Praze.

"Není mnoho českých umělců, kteří se podíleli na formování nějakého důležitého světového hnutí či směru. Jedním z nich je Milan Kunc, jeden z významných představitelů návratu figurativního obrazu v 70. letech minulého století po období, kdy internacionální scéně dominovaly konceptuální tendence. To ostatně mohl sám zažít jako žák Josefa Beyuse a Gerharda Richtera na düsseldorfské akademii, kde byla klasická malba považována za zcela překonaný a neaktuální projev. V té době už měl za sebou téměř čtyři ročníky pražské akademie, vyloučení kvůli údajnému nedostatku talentu a následnou emigraci do SRN v roce 1969. Na přelomu 70. a 80. let pak založil spolu s dalšími dvěma spolužáky Čechem Janem Knapem a Němcem Peterem Angermannem skupinu Normal, která s německými Neue Wilde či italskou transavantgardou spoluutvářela podobu postmoderního malířství. Význam výtvarných skupin často spočívá spíše v symbolickém obsahu, který v sobě v daném dějinném okamžiku koncentrují, než v jejich reálných skupinových aktivitách a něco podobného platí i o skupině Normal. Byť některá z veřejných vystoupení – např. účast na přehlídkách Times Square Show v New Yorku nebo Biennale de Paris, obě v roce 1980 – měly opravdu prestižní ráz, samotná skupina existovala pouze něco přes rok. I přesto dodnes tvoří důležitý referenční bod v dějinách umění, což spočívá především v kongeniálním protnutí tvorby trojice protagonistů. Každý z nich byl silnou osobností a měl svůj osobitý výraz, přesto tu existuje silný společný jmenovatel. Proti vážnosti všech, kteří v umění viděli nástroj revoluční proměny světa, postavili humor, proti zakódovanému jazyku světa umění tradiční obrazovou řeč, společnou Celníku Rousseauovi i umělcům rané renesance. Ale především to bylo dráždivé spojení výsostné malířské kvality, břitkého intelektu, díky kterému si svůj postoj dokázali suverénně teoreticky obhájit, a něčeho zdánlivě pokleslého: banality, idyly, kýče. A právě kýč, jehož ustálená ikonografie se stala důležitou komponentou Kuncovy tvorby, je zajímavé intelektuální téma s mnoha fasetami – společensko-kritickou, psychologickou, kulturně-historickou… První desetiletí Kuncovy tvorby se neslo ve znamení „trapného realismu“ a „ost-popu“, jakési východoevropské parafráze pop artu, v níž pracoval se symboly a obrazovými schématy komunistické totalitní ideologie. Postupně však tyto persifláže opustil a jeho postmoderní alegorie se proměnily v osobní verzi klasicismu, kde kritické hledisko ustoupilo pozitivním obsahům a obraz zbaven všech mimovýtvarných aspektů se stal estetickým zážitkem an sich."  Marcel Fišer


 

Místo konání:

Arkitektvagen 44, Stockholm

Datum:

Od: 23.3.2013 14:00
Do: 12.4.2013 0:00

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala