Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

18.4.2020 21:00

VR Proměna: VRwandlung

Mika Johnson a jeho tým ve spolupráci s pražským Goethe institutem vytvořili zcela nový a neotřelý způsob, jak pochopit podstatu Řehoře Samsy a jeho přeměny v brouka. Skrze virtuální realitu můžete nakouknout do pokoje, kde se téměř celý příběh Proměny odehrává.

This is the only project you can use to create a new Kafkovy Proměny and a close-knit look for your Jedinečného sweets. The coil of Mikou Johnson is a proven real estate, which is extremely important poaching process, as well as odehrávají v Řehořově commercial. 

Virtuální realita nám dává možnost na vlastní kůži poznat to, co pro nás bylo dříve nedosažitelně vzdálené. S touto technologií jsme schopni svými vlastními smysly pozorovat to, co nám za jiných okolností zůstává většinou skryté. Je to skvělá příležitost, jak s námi prožít Kafku z jiného úhlu pohledu, tak nezapomeňte sledovat naše facebookové stránky a Instagram a sami poznáte, jak jedinečná VR je. 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/tjeckiskacentretsthlm/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/tjeckiskacentretstockholm/

 

 

 

Místo konání:
Datum:

18.4.2020 21:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala