Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

22.4.2014 18:00

Multimediální prezentace Via Hrabal

Multimediální prezentace o životě a díle Bohumila Hrabala v provedení Hrabalových přátel a spolupracovníků – autora Hrabalova životopisu Tomáše Mazala, výtvarníka a ilustrátora Václava Špaleho a divadelního režiséra Ivo Krobota. Program večera bude doplněn o křest nejnovějšího překladu do švédštiny: novely Den lilla staden där tiden stannade (Městečko, kde se zastavil čas), kterou vydává nakladatelství Aspekt u příležitosti 100. výročí Hrabalova narození.

 

I. část
Bohumil Hrabal názorně a přehledně

Mírná parodie klasické přednášky představí prostřednictvím "názorných tabulí", snímaných živě kamerou, základní fakta o autorových životních peripetiích, společenských událostech, místech a osobách, které ovlivnily jeho osobní i uměleckou cestu, a také o tom, jakým způsobem se toto vše projevilo v jeho díle, proč je dodnes překládán do mnoha jazyků po celém světě. Dlouhá cesta časem od šuplíku plného autorských strojopisů k první oficiální knize autora, kterému je již 49 let. Spisovatel v likvidaci, samizdatová i exilová vydání, návrat do státního nakladatelství a cenzorské mrzačení textů, svoboda přinášející už jen pocit vrcholu prázdnoty to je ironický úděl spisovatelů východní Evropy dvacátého století? Průvodní slovo Tomáše Mazala, který je autorem této části, je průběžně tlumočeno.


II. část
Hrabaliáda

Druhá část je živou prezentací koláže textů, dokumentů, reflexí a ukázek z autorova díla rámovanou na místě vznikající autentickou výtvarnou akcí. Ve vzájemně propojené kompozici je v reálném čase manipulováno s klasickými fotografiemi, kresbami, dokumenty, filmy, video-sekvencemi a vše je prostřednictvím kamer snímáno a promítáno na projekční plochu. Hlavním inscenačním prvkem je princip koláže, typický pro Hrabalovu tvorbu i pro práci jeho souputníků. Živá akce Václava Špale se pokouší přiblížit křehké poetice Hrabalových děl. Mozaika fragmentů známých artefaktů i zcela neznámých archivních objevů, výtvarných i zvukových fetišů sleduje jednotlivé etapy Hrabalova života a jejich odraz v autorově díle. Vizuální složka je doprovázena namluveným komentářem v příslušné jazykové mutaci, tvoří jej montáž z Hrabalových osobních výpovědí.


III. část
Bohumil Hrabal a divadlo

Ačkoli Bohumil Hrabal přímo pro divadlo nic nenapsal, bylo divadlo v jeho životě i díle velmi důležité. Již od dětství byl divadlem obklopen, oba rodiče hráli divadlo amatérsky, zvláště matka se divadlu doslova vášnivě věnovala (sám Bohumil Hrabal se po boku matky objevil na jevišti již ve svých 4 letech). Obrazivý jazyk Hrabalových děl je od šedesátých let 20. století stálou inspirací pro filmaře i divadelníky. Potencionální dramatičnost jeho textů, ale především nutnost nalézt pro ně vždy specifický způsob divadelního uchopení názorně demonstruje autor této části Ivo Krobot na těchto inscenacích: Něžný Barbar - Činoherní klub Praha, 1981; Taneční hodiny - Husa na provázku, Brno, 1992; Příliš hlučná samota, Divadlo u stolu, Brno, 2010; Rozvzpomínání, Husa na provázku, Brno, 1985 (inscenace se hraje doposud); Obsluhoval jsem anglického krále, Činoherní klub, Praha, 1989; Obsluhoval jsem anglického krále, Národní divadlo, Praha, 1998. Slova jsou kontinuálně tlumočena do příslušného jazyku a doprovázena předem připravenými video záběry a dalším obrazovým doprovodem.

 


Sdružení Serpens

Na počátku devadesátých let vznikl projekt na využití netradičního prostoru Synagogy na Palmovce v pražské čtvrti Libeň pro kulturní účely. Tato lokalita i samotný objekt synagogy jsou známé především díky spisovateli Bohumilu Hrabalovi, který zde od padesátých do počátku sedmdesátých let 20. století v ulici Na hrázi bydlel a pracoval. V synagoze byl v té době sklad kulis nedalekého divadla, v němž Hrabal tři roky působil jako kulisák. Synagoga se také objevuje v několika jeho textech. Tvůrcem projektu se stalo Sdružení Serpens, jehož členy a spolupracovníky se postupně stali Hrabalovi přátelé a spolupracovníci, výtvarníci, divadelníci a hudebníci, kteří se jeho dílem dlouhodobě zabývají a přenášejí jeho tvorbu a poetiku do dalších uměleckých oborů. Genius loci stopami času poznamenané libeňské Synagogy začal být pravidelně využíván pro umělecké projekty z oblasti výtvarného umění, hudby a divadla. Cílem sdružení je překračování zažitých hranic jednotlivých uměleckých oborů a aktivní spolupráce s mnoha českými i zahraničními umělci a institucemi.

Hrabalovské akce se konají ve spolupráci mezi Českým centrem, Městskou knihovnou ve Stockholmu, sdružením Serpens a nakladatelstvím Aspekt.

 

Místo konání:

Rotundan i Stockholms Stadsbibliotek, Odengatan 63

Datum:

22.4.2014 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala