Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.11.2019 14:00

Velvet Run

Za disidenty, kteří přikládali v kotelnách. Za umělce, kteří tvořili do šuplíku. Za emigranty, kteří bojovali za hranicemi země. Za studenty, kteří zvonili klíči. Za všechny, kteří prokázali hrdinství a postavili se bezpráví a útlaku, kteří to nevzdali. Nezáleží, kdo jsou vaši hrdinové, záleží jen na tom, že se jejich vytrvalostí, houževnatostí a překonávání sebe sama inspirujete a vyběhnete na jejich počest do stockholmských ulic.

 Krátký běh je pořádaný především pro Čechy žijící ve Švédsku, ale nejen pro ně. Také jejich partneři, kamarádi a blízcí jsou zváni, aby ukázali, že o svobodu je potřeba pečovat. Vážíme si, že můžeme volně cestovat po světě, a nikdy nepřestaneme být vděční za to, že jsme ve Švédsku vítáni, i přesto stále cítíme spojení s naším domovem a naším dědictvím.

 

Jako ambasadoři české image chceme i nadále uchovávat vazby, které se zbytkem Evropy máme, a které nám dovolují překonávat nejen hranice státu, ale i naše vlastní. Všechny generace jsou zvány k nazutí tenisek a k tomu, aby se s námi prošly nebo proběhly. Společně v digitálním prostoru vytvoříme obraz české vlajky, která upozorní na to, že nám na svobodě, a to nejen v pohybu, záleží.

Není podstatný výsledný čas běhu, účelem je prokázání úcty lidem, kteří v minulém režimu museli bojovat o respekt, čest i život. Je na vás, jak se rozhodnete zapojit: 1. Poběžíte nejrychleji, co vám síly stačí. 2. Trasu proběhnete, ale na bednu si ambice neděláte. 3. Důležité je se zúčastnit! Procházkovým tempem, s kočárkem, na koloběžce…

 

 

Kdy? V neděli 17. listopadu mezi 13:30 a 14:00.

 

Kde? Výchozím bodem běhu bude “Domeček” Velvyslanectví ČR. V Domečku bude možnost odložení věcí a převlečení pro běžce. Budova bude v průběhu běhu hlídána pracovníkem Českého centra.

 

Bližší informace pro běžce? Pro účastníky akce jsou připraveny malé pozornosti odkazující k 17. listopadu. Před i po výběhu budou pro všechny k dispozici horké nápoje a malé občerstvení. V případě nouze budou vodiči skupin vybaveni lékárničkou - všichni běžci však běží na vlastní nebezpečí.

 

V případě špatného počasí bude v Domečku nachystáno posezení, fika a jedinečná výstava Velvet Effect. Kapacita domečku je však omezená!

 

 


Místo konání:

Villagatan 21

Datum:

17.11.2019 14:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala