Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

16.6.2011 17:00 - 19:00

Stop Stockholm Exit Praha

Za uplynulých pět let, od podzimu 2006 do léta 2011, bylo České centrum ve Stockholmu pořadatelem či organizátorem stovky výstav, koncertů, filmových promítání, divadelních přestavení, diskusních pořadů, přednášek, prezentací a dalších setkání. Nelze vyjmenovat všechny ty, co Českému centru za uplynulá léta přispěli svojí prací a podporou, svým nadšením a nasazením. Bylo vás mnoho a vám všem patří upřímné poděkování. Nyní nás čekají nové výzvy, jiné cesty.

Místo konání:

Villagatan 21
114 32 Stockholm
Švédsko

Datum:

16.6.2011 17:00 - 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala