Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2.5.2007 0:00 - 29.6.2007 0:00

Splátka dluhu - Praha a její německy hovořící architekti 1900-1938

Na přelomu století roku 1900 a v období mezi dvěma světovými válkami působilo v Praze mnoho německy hovořících architektů. Někteří za sebou zanechali architektonické skvosty ve funkcionalistickém stylu, jako jsou vily, paláce a činžovní domy. Kromě několika málo těchto architektů, upadla většina z nich v zapomnění.

 

Výstava představí téměř sedmdesát architektů  německého nebo židovského původu, kteří navrhli významné stavby v Praze v letech 1900-1938. Přestože většina z nich se narodila, studovala a pracovala po mnoho let v Čechách, byla jejich jména za minulých totalitních režimů ignorována a takřka vymazána z povědomí. Údělem architektů židovských se staly koncentrační tábory nebo, v těch šťastnějších případech, emigrace. Němečtí architekti padli  během druhé světové války, nebo byli po konci války odsunuti do Německa, bez ohledu na politické smýšlení.

 

Výstava se zaměřuje na německy hovořící architekty a na stopy, které zanechali na pražské architektonické scéně. Kurátor výstavy se při svém bádání potýkal s velkým nedostatkem materiálu. K dispozici měl pouze zčásti zachovaný materiál z archivu a ze stavební dokumentace. Soukromé archivy architektů se ztratily během druhé světové války a archivy ze školy pražské německé techniky byly zničeny v padesátých letech. To znamená, že většina materiálu z pozůstalosti pražských německých architektů je provždy ztracena.

 

Výstava chce ukázat, že mezi těmito ztracenými a zapomenutými architekty bylo mnoho osobností  evropského rozměru. Kromě světově proslulých a uznávaných jmen jako Josef Zasche a Adolf Loos, zmíníme mimo jiné i jména jako Ernst Muhlstein, Erwin Katona, Eugen Rosenberg, Berthold Schwarz, Rudolf Wels  a další.  Jejich práce  reprezentuje všechny směry první poloviny minulého století, od Art Nouveau k Art Deco a funkcionalismu. U některých staveb je patrný dokonce i vliv německého expresionismu.

 

Tato výstava je projektem Galerie Jaroslava Frágnera v Praze a byla představena na mnoha místech Evropy. Projekt je podporován mimo jiné bývalým prezidentem České republiky Václavem Havlem, Česko-německým fondem budoucnosti, Nadací české architektury  a Židovskou obcí v Praze.

 

 

Místo konání:

Villagatan 21
114 32 Stockholm
Švédsko

Datum:

Od: 2.5.2007 0:00
Do: 29.6.2007 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala